skip to Main Content

Studie VNPI toont verrassende uitkomst

Warmte uit raffinagesector goed voor 230.000-450.000 huishoudens

Een studie van de Vereniging Nederlandse Petroleum Industrie (VNPI) toont aan dat raffinaderijen in ons land potentieel tussen de 8,5 en 17,5 Petajoule per jaar aan warmte kunnen leveren voor gebruik in huishoudens, glastuinbouw, kantoren en bedrijven. Hierdoor kan het gebruik van aardgas aanzienlijk worden teruggedrongen, in lijn met de ingezette overheidsagenda naar een CO2-arm energiesysteem in 2050.

De VNPI voerde deze studie uit in samenwerking met het Havenbedrijf Rotterdam en Gasunie. Hiervoor werden data gebruikt van de raffinaderijen van BP, ExxonMobil, Gunvor, Shell en Zeeland Refinery.

Het is voor het eerste dat de aanbodzijde van warmte vanuit de raffinagesector zo helder in beeld is gebracht. De resultaten worden vanmiddag bekend gemaakt op een bijeenkomst in Den Haag.

VNPI-directeur Erik Klooster noemt de uitkomst van de studie verrassend. “De resultaten overtreffen eerdere verwachtingen van de beschikbare volumes. Dat is goed nieuws. De beschikbare warmte verdwijnt nu in koelwater en naar de lucht via de schoorsteen. Als we die gebruiken in warmtenetten bespaart dat de inzet van aardgas voor zo’n 230.000 tot op termijn 450.000 huishoudens. Potentieel leidt dat weer tot een teruggang in CO2-uitstoot van 500-1000 kiloton per jaar.”

De warmte uit de raffinagesector vormt een belangrijk aanbod voor de hoofdinfrastructuur die de eerder dit jaar gevormde Warmtealliantie Zuid-Holland wil realiseren. Partners hierin zijn Havenbedrijf Rotterdam, Gasunie, Provincie Zuid-Holland, Eneco en Warmtebedrijf Rotterdam.

Voor raffinage is zeer veel warmte op een hoge temperatuur nodig. Tegelijkertijd moeten de productstromen ook afgekoeld worden. Het nuttig gebruiken van de restwarmte biedt raffinaderijen de mogelijkheid om efficiënter met hun energieverbruik om te gaan, aangezien het afgekoelde water in een warmtetransportnet in een gesloten systeem ook weer retour komt en dan voor koeling kan worden aangewend.

Voor meer informatie:
Jan Maarten van der Steen
E-mailadres: jvdsteen@vnpi.nl
Telefoon: +31(0)6 – 3989 1149

×Close search
Zoeken