skip to Main Content

Voorlichting E10 essentieel bij verplichtstelling

Tankstations met twee of meer benzinepompen zijn vanaf 1 oktober verplicht om bij minimaal de helft van hun vulpistolen E10 aan te bieden. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W) bereidt hiervoor samen met consumenten- en brancheorganisaties een informatiecampagne voor. Bij VARO Energy, dat deze schonere benzine al een aantal jaren op de markt brengt, legt retail manager Nederland Jasper Boogert uit waar E10 precies voor staat en hoe VARO de vermarkting ervan aanpakt.

Maximaal tien procent

E10 is een mengsel van benzine en maximaal tien procent bio-ethanol, verduidelijkt Boogert. De overheid stelt het aanbieden van E10 vanaf oktober verplicht voor tankstations met twee of meer benzinepompen om zo de CO2-uitstoot van het wegverkeer verder terug te dringen. VARO brengt deze schonere benzine al een aantal jaren op de markt en biedt deze zelf onder andere op de eigen Argos-tankstations aan onder de productnaam Blue One 95. Overigens geldt de aanstaande E10-verplichting niet voor tankstations met één benzinepomp. Die mogen zelf kiezen wat ze aanbieden.

Antwoord op eindige fossiele voorraad

Ethanol in E10 is alcohol gemaakt van landbouwgewassen (zoals suiker en maïs) en/of stoffen van recyclingprocessen. De biobrandstof die VARO bijmengt, realiseert gemiddeld minimaal zeventig procent CO2-reductie ten opzichte van fossiele benzine, verduidelijkt Boogert. Bijmenging van bio-ethanol betekent ook dat voertuigbrandstof voor een deel bestaat uit hernieuwbare energie, waarmee het ook een antwoord vormt op de eindige voorraad fossiele brandstoffen.

Geen probleem

E10 benzine moet volgens de bijmengverplichting vanaf oktober voor 7.5 tot 10 procent uit bio-ethanol bestaan. Voor de meeste gewone benzineauto’s vormt rijden op E10 geen probleem, benadrukt Boogert en bevestigt ook de ANWB. Voor met name oudere auto’s (van voor 2000) kan het gebruik van E10 wel nadelig zijn voor de motor. Deze auto’s (circa tien procent van het totaal) hebben geen probleem met E5 benzine (aangelengd met maximaal 5 procent bio-ethanol) die de meeste tankstations in Nederland nu al aanbieden. Afspraak tussen de overheid, de mobiliteitsbranche en brandstofleveranciers is daarom ook dat E5 in ieder geval de komende paar jaar beschikbaar blijft. Overigens geldt voor ‘gewone’ Euro95 en Euro98 benzine dat die al meer dan tien jaar ook wordt bijgemengd met maximaal vijf procent bio-ethanol.

Eenduidige informatie voorkomt verwarring

Boogert noemt goede voorlichting aan automobilisten essentieel voor het geaccepteerd krijgen van E10 in de markt. “Belangrijk is dat alle tankstationketens dezelfde informatie verschaffen aan klanten, zodat er geen verwarring kan ontstaan.” Zelf traint VARO het personeel op eigen tankstations in het beantwoorden van vragen van klanten over E10 en organiseerde het bedrijf op een aantal stations promotieacties. Voor Blue One 95 lanceerde het een speciale website, blueone95.nl. Daarop krijgen mensen meer informatie over wat E10 precies is en kunnen ze checken of hun auto er wel of niet voor geschikt is. Met de brede invoering van E10 is daarvoor een nationale site beschikbaar: www.e10check.nl. ”Communicatie van mens tot mens, gewoon op het moment als een klant een vraag heeft, werkt natuurlijk het beste. Maar op onbemande stations werkt duidelijke informatie op bijvoorbeeld matrixborden ook goed. Want de vragen die klanten stellen, komen vaak overeen en gaan meestal over de vraag of hun auto wel geschikt is voor E10 en hoe het met het verbruik zit.”

Prijs bepaalt succes

Van belang voor het succes van E10 is ook de prijsstelling, benadrukt Boogert. Hij legt uit dat de klant voor Blue One 95 altijd een of twee cent per liter minder betaalt dan voor Euro95, dat ook altijd verkrijgbaar is op tankstations waar Blue One 95 kan worden getankt. “Want dat bij de klant bij zijn keuze voor E10 de prijs de doorslag geeft, daarvan ben ik overtuigd. Bij ons zorgde die lagere prijsgarantie in ieder geval direct voor een toename in volumes.” Hij geeft aan dat dit volume voor Argos-stations nu gemiddeld op vijf tot veertig procent ligt vergeleken met de verkoop van gewone benzine. “Maar afhankelijk van de locatie kan het behoorlijk variëren.”

×Close search
Zoeken