skip to Main Content

VNPI Jaardiner 2017

Op 21 november vond het traditionele VNPI jaardiner in Pulchri Studio te Den Haag plaats. Onder leiding van moderator Esther van Rijswijk gingen de aanwezigen in gesprek over verschillende thema’s.

De VNPI directeur Erik Klooster opende de avond en vroeg de aanwezigen om met hun mobiel vragen te beantwoorden, waarbij er vragen werden gesteld over thema’s als elektrificatie en de ontwikkelingen aan de marketing kant. Vervolgens sprak Bernard Fortuyn, kwartiermaker ECN/TNO, over techniek ontwikkelingen zoals CCS, elektrificatie en waterstof. Hierna nam Marjan van Loon, President-Directeur Shell, het podium om vragen te beantwoorden over o.a. de techniek ontwikkelingen die Shell nu, op korte en lange termijn inzet. Sandor Gaastra, DG energie EZK, liet zijn licht schijnen op het nieuwe regeerakkoord. Als laatste spreker gaf Erik Kemink, directeur PitPoint, zijn visie op de alternatieve brandstofontwikkelingen.

Harro van de Rhee, raffinaderij manager van de Esso raffinaderij Rotterdam en tevens voorzitter VNPI, sloot de avond af en bedankte de sprekers en aanwezigen voor hun inbreng.

Aan de hand van een maquette die in de zaal opgesteld stond, kon men bij Robert de Kler (TNO) uitleg krijgen naar de economische haalbaarheid van waterstofproductie door middel van elektrolyse.

×Close search
Zoeken