skip to Main Content

Vissers varen op diesel uit plastic dat ze zelf uit zee ophaalden

Vissersschepen varend op schone diesel geproduceerd uit plastic afval uit zee. Dat sterk staaltje van circulariteit ontstaat dankzij het samenwerkingsverband dat tot stand is gekomen tussen IGES, een bedrijf dat in een gloednieuwe fabriek in Amsterdam afgedankt plastic tot schonere brandstof verwerkt, (bio)brandstoffenhandel- en distributeur FinCo Fuel Nederland BV, en de Texelse visserscoöperatie CIV Texel.

Showcase

Een ‘showcase voor de circulaire economie’ noemen de drie partijen de samenwerking die wordt ondersteund door duurzame dienstverlener Paro Amsterdam BV, Stichting Noordzee en milieu- en veiligheidsorganisatie KIMO. De deelnemende vissers leveren al het niet-recycleerbare plastic afval dat in hun netten komt aan IGES (Integrated Green Energy Solutions). Dat verwerkt het plastic in zijn nieuwe fabriek in de Amsterdamse haven tot hoogwaardige dieselbrandstof met lage CO2-uitstoot. FinCo Fuel levert die brandstof vervolgens terug aan de vissers als schone diesel voor hun schepen.

Mes snijdt aan twee kanten

“Het mes snijdt aan twee kanten”, omschrijft Bart-Willem ten Cate, bij FinCo verantwoordelijk voor de hernieuwbare brandstoffen, de samenwerking. “Aan de ene kant resulteren deze brandstoffen uit plastic afval in een significante reductie van CO2-uitstoot, wat past bij de doelstellingen van alle hierbij betrokken ondernemingen. En aan de andere kant is het een bewijs van onze inzet om actief betrokken te zijn bij de schoonmaak van onze oceanen.” Hij spreekt de hoop uit dat meer vissers die actief zijn op de Noordzee en Waddenzee zich bij het initiatief aansluiten.

Wereldprimeur

De nieuwe fabriek in de Amsterdamse haven zal per dag 100 ton gebruikt niet-recycleerbaar plastic verwerken en jaarlijks 35 miljoen liter brandstof afleveren die geen verdere verwerking, vermenging of raffinage vereist. Een wereldprimeur, volgens IGES, dat concrete plannen heeft om de productiecapaciteit van de fabriek in Amsterdam in stappen te verviervoudigen tot uiteindelijk een verwerkingscapaciteit van 400 ton afgedankt plastic per dag en een jaarproductie van 140 miljoen liter brandstof. Het bedrijf sloot met FinCo ook een vijfjarige afnameovereenkomst voor de geproduceerde brandstoffen. FinCo zal de brandstoffen (onder andere 10ppm ULSD) via haar eigen distributienetwerk in de markt brengen, met als voornaamste afnemers de scheepvaart en transportsector. De uitstoot van de geproduceerde diesel tachtig procent lager is dan van gangbare diesel.

Circulaire hotspot

Het feit dat het op 19 mei met zijn plastic-to-fuel technologie de IAPH World Ports Sustainability Awards in de categorie Klimaat en Energie won, beschouwt IGES als een erkenning van dat ook deskundigen en collega-bedrijven bevestigen dat deze technologie een effectieve methode is voor het bestrijden van de mondiale crisis als gevolg van het dumpen van gebruikt plastic op stortplaatsen en in oppervlaktewateren en oceanen. Roon van Maanen, Director Circular & Renewable Industry bij Port of Amsterdam, onderschrijft dit: “Port of Amsterdam werkt nauw samen met IGES in verschillende rollen om het project vooruit te helpen en een betere oplossing te vinden voor de ‘end-of-life plastics’. Deze fabriek past in de strategie van de Port of Amsterdams om de circulaire hotspot van Europa te worden”.

Overheidsbeleid aanpassen

Opdat er in Nederland meer initiatieven als plastic-to-fuel komen, met ook ruimte voor opschalen, zou volgens Ten Cate de overheid moeten vastleggen dat low carbon brandstoffen van niet-biogene herkomst zoals deze plastic diesel onder toekomstige regelgeving mogen meetellen voor het behalen van de hernieuwbare energie verplichtingen. Europese regelgeving in de vorm van RED2 biedt hier ook de mogelijkheden voor. Gevraagd naar hoe plastic diesel kan bijdragen aan een transitie naar echte duurzame brandstoffen zoals E-fuels, stelt Ten Cate dat ‘waste-plastic fuels’ een van de mogelijkheden zijn om de CO2 footprint van transportbrandstoffen verder te verlagen.  Naast de inzet van duurzame biobrandstoffen zullen volgens hem alternatieve low carbon brandstoffen de komende jaren ook nadrukkelijker een rol krijgen. “Deze veelal vloeibare transitie-brandstoffen hebben als voordeel dat ze in het huidige logistieke systeem en in bestaande verbrandingsmotoren kunnen worden ingezet, en hiermee direct een positieve impact hebben op het terugdringen van CO2-emissies en het verlagen van lokale uitstoot. Vanuit FinCo zijn we zeker een voorstander van de ontwikkeling van E-fuels, en kijken dan ook met interesse naar de verdere ontwikkeling van de technologieën die tot dit type brandstoffen leiden.”

×Close search
Zoeken