skip to Main Content

Uitnodiging Industriedebat:
‘Geen energietransitie zonder industrietransitie’

Geachte relatie,

De discussie over het nieuwe Klimaat- en Energieakkoord is in volle gang. Duidelijk is dat een belangrijke rol is weggelegd voor de industrie om de duurzame ambities te realiseren. VNCI, VEMW en VNPI willen in een actieve dialoog met hun omgeving invulling geven aan deze opgave. In dit licht nemen de verenigingen het initiatief tot een gezamenlijke debatbijeenkomst waarin wij met circa 150 stakeholders in politiek, overheid, bedrijfsleven, NGO’s en belangengroepen in gesprek gaan over de positie van de industrie, het potentieel voor verduurzaming en de koers van de transitie. De titel van het debat: ‘Geen energietransitie zonder industrietransitie’. Een inspirerende middag met topsprekers uit politiek, industrie en wetenschap.

Het debat vindt plaats op:
Maandag 23 april 2018 
van 15.30 tot 18.00 uur
in De Glazen Zaal te Den Haag.

Binnenkort ontvangt u meer informatie over dit bijzondere event. Mis het niet, en zet de datum alvast in uw agenda!
Voor meer informatie: Ingrid de Frel, 070 3024706 en defrel@pactbv.nl.
Meld u alvast aan via: http://register.pactpublicaffairs.nl/

We hopen u 23 april te ontmoeten!

Colette Alma, directeur VNCI
Hans Grünfeld, directeur VEMW
Erik Klooster, directeur VNPI

×Close search
Zoeken