skip to Main Content

Tankstations

In Nederland zijn er op dit moment ongeveer 4.200 tankstations, waarvan ongeveer de helft bemand. In totaal zijn er circa 15.000 personeelsleden werkzaam.

Op de tankstationlocaties vindt niet alleen verkoop van benzine, diesel en lpg plaats maar steeds vaker ook verkoop van meer duurzame producten zoals CNG, LNG, waterstof en elektriciteit. De leden van de VNPI spelen in om de vraag van consumenten met een steeds breder aanbod van alternatieve en duurzame vormen van brandstof. Uiteraard is er in de tankstations ook een uitgebreid assortiment aan niet-brandstof gerelateerde producten verkrijgbaar.

Het aanbod van brandstoffen is constant in ontwikkeling om te voldoen aan de steeds strenger wordende eisen met betrekking tot emissie en verbruik. Benzine en diesel bevatten naast koolwaterstoffen uit aardolie ook biobrandstoffen. Dit zijn hernieuwbare brandstoffen gemaakt uit grondstoffen en/of afvalstoffen van biologische oorsprong. De Europese richtlijn voor toepassing van hernieuwbare energie resulteren in een tot 2020 geleidelijke toenemende inzet van biobrandstoffen en zodoende een vermindering van de uitstoot van broeikasgassen.

De leden van de VNPI dragen veiligheid, milieu en duurzaamheid hoog in het vaandel. Veel van de leden hebben de luifels van de tankstations reeds uitgevoerd met LED-verlichting en de koelapparatuur in de shops uitgevoerd met energiezuinige koelingen om de uitstoot van CO₂ te beperken.

De VNPI heeft een elftal marketing-leden, namelijk:

De VNPI behartigt de belangen van deze leden op het gebied op het gebied van marketing , waarbij onder meer – maar niet uitsluitend – te denken valt aan zaken op het gebied van milieu & techniek, betalingsverkeer, (duurzame) brandstoffen, safety, security, voedselveiligheid en vervoer gevaarlijke stoffen. De VNPI zoekt uit wat de gevolgen van regelgeving, wetgeving en uitvoering van het beleid zijn voor haar leden, geeft informatie over de branche en zet waar nodig standpunten uiteen om aanpassingen in beleid te bewerkstelligen voor haar leden.

×Close search
Zoeken