Energiebesparing is een belangrijke maatregel voor de industrie. Energiebesparing is maatwerk en verschilt sterk per branche en zelfs binnen branches. De Nederlandse raffinaderijen behoren tot de efficiëntste van Europa en worden jaarlijks efficiënter door voortdurende investeringen. De VNPI en haar leden hebben zich met veel toewijding ingezet voor het convenant MEE en de bijbehorende afspraken.

Energie besparing zal op een raffinaderij altijd prioriteit blijven, vanwege bedrijfseconomische redenen, maar de verwachting is wel dat in de komende periode de focus ook meer op CO2 reductie zal komen te liggen.

 

Een algemene verplichting leidt tot een verkeerde prioritering

Een energiebesparingsverplichting voor de gehele industrie kan voor sommige bedrijven averechts werken: energiebesparingsprojecten zijn kostbaar en verplichtingen kunnen ertoe leiden dat er geen middelen resteren voor andere projecten, die grootschaliger CO2 kunnen reduceren.

Daarnaast is een energiebesparingsverplichting ook complexer dan in bijv. de gebouwde omgeving:

  • Het nemen van energiebesparingsmaatregelen kan vaak maar eens in de 5 jaar, alleen tijdens de onderhoudsstop.
  • In het bijzonder voor raffinage geldt dat het potentieel voor het nemen van besparingsmaatregelen door jarenlange optimalisering klein geworden is.

In het rapport van DNV-GL Raffinage Roadmap voor 2030 is te lezen hoe de CO2-reductie opties voor de raffinage eruit zien tot 2030.

Meer weten? Neem contact op.

Nieuwe voorzitter VNPI

Ruben Beens

Verkiezingsjaar cruciaal voor CO2-plannen

De Nederlandse raffinagesector popelt om aan de slag te gaan met CO2-reducerende projecten . De investeringen vergen wel sturing vanuit de Rijksoverheid.

Lees nieuws
Verkiezingsjaar cruciaal voor CO2-plannen
VNPI Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte
van de ontwikkelingen

Meld je aan voor onze nieuwsbrief