skip to Main Content

Restwarmte

Een belangrijk restproduct van raffinaderijen is warmte. In plaats van die verloren te laten gaan, kunnen we deze effectief benutten voor de verwarming van huizen en gebouwen. Op 23 maart 2017 hebben de VNPI en de Warmtealliantie (een samenwerking van Havenbedrijf Rotterdam, Gasunie, Provincie Zuid-Holland, Eneco en Warmtebedrijf Rotterdam) een letter of intent getekend over het uitvoeren van een studie naar restwarmte in de raffinagesector. Het gebruik van restwarmte is een mogelijkheid om raffinaderijen energie-efficiënter te maken, maar biedt tegelijk een grote uitdaging, omdat het vaak gaat om zeer complexe operaties.

Vanaf de eerste tot de laatste stap binnen een raffinaderij ontstaat warmte. Al wanneer de ruwe olie de distillatietoren ingaat, wordt energie direct omgezet in warmte, zodat de ruwe olie gaat koken. De ruwe olie zal door dit proces scheiden in verschillende productstromen. Deze producten worden vervolgens op verschillende manieren gezuiverd, gekraakt en vergast. Ook hier wordt gebruik gemaakt van warmte. Tot de laatste stap toe, wanneer alle eindproducten worden opgeslagen in opslagtanks, is warmte nodig om de eindproducten vloeibaar te houden. Raffinaderijen omvatten soms wel tientallen installaties die energie consumeren en waarbij warmte vrijkomt.

De Nederlandse raffinaderijen doen er alles aan om zo min mogelijk energie te verspillen en behoren tot de meest energie-efficiënte raffinaderijen van de wereld. Desondanks lukt het niet altijd om energie het meest optimaal te benutten en verdwijnt er warmte. Daar ligt dan ook de kans om warmte aan te bieden als restwarmte.

Als de restwarmte eenmaal is opgevangen, wordt deze getransporteerd en gebruikt om huizen en kassen op te warmen. De grote winst hier is dat warmte maar een keer hoeft te worden geproduceerd en door meerdere partijen kan worden gebruikt. Dit bespaart energie en voorkomt extra CO2-emissies.

Omdat de voordelen van restwarmte groot zijn, onderzoeken de VNPI en de Warmtealliantie nu de mogelijkheden binnen de raffinagesector om meer warmte op te vangen en als restwarmte naar andere partijen te transporteren. De gezamenlijke studie van de raffinagesector in ons land is een unicum en onderstreept de impuls die de sector geeft aan de energietransitie.

Bron: Berenschot, 2011

×Close search
Zoeken