Cruciale stap voor klimaatbeleid

De VNPI ondersteunt de doelen van het Parijs Akkoord als cruciale stap in de wereldwijde inspanningen om klimaatverandering aan te pakken. Nederland veroorzaakt 0,4 procent van de wereldwijde CO2-uitstoot. Dit akkoord legt de basis voor actieplannen bij nationale overheden om wereldwijd CO2 emissies omlaag te brengen.

Het akkoord stelt als doel de wereldwijde opwarming te beperken tot ruim onder de 2 ° Celsius. Het streeft naar een opwarming tot 1,5 ° Celsius. Om het voornemen van 1,5 ° Celsius te realiseren, zal de wereld waarschijnlijk rond 2060 moeten stoppen met het toevoegen van broeikasgassen in de atmosfeer – een staat van netto-nul emissies.

Meer weten? Neem contact op.

Nieuwe voorzitter VNPI

Ruben Beens

Verkiezingsjaar cruciaal voor CO2-plannen

De Nederlandse raffinagesector popelt om aan de slag te gaan met CO2-reducerende projecten . De investeringen vergen wel sturing vanuit de Rijksoverheid.

Lees nieuws
Verkiezingsjaar cruciaal voor CO2-plannen
VNPI Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte
van de ontwikkelingen

Meld je aan voor onze nieuwsbrief