skip to Main Content

Energie-efficiëntie

Olieraffinaderijen produceren een scala aan producten. Voornamelijk transportbrandstoffen, maar ook smeermiddelen en chemische grondstoffen. Olieraffinage is intrinsiek een energie-intensief proces, waarbij grote hoeveelheden warmte, stoom en elektriciteit nodig zijn.

Over de periode van de afgelopen tientallen jaren is de energievraag van de Europese (en dus ook Nederlandse) raffinaderijen toegenomen om twee redenen:

  • Strengere brandstofeisen. Op verschillende vlakken worden er strengere eisen gesteld aan brandstoffen, zowel op het gebied van veiligheid als op het gebied van emissies. Het beste voorbeeld is de verlaging van het sulfurgehalte van verschillende transportbrandstoffen vanwege luchtkwaliteit. Deze processen kosten meer energie.
  • Er is een groeiende vraag naar ‘lichtere producten’ (zoals weg- en luchttransportbrandstoffen) ten opzichte van zwaardere producten zoals stookolie. De productie van lichtere producten is energie-intensiever.

Olieraffinaderijen hebben een sterke prikkel om hun energieprestatie te verbeteren. Energiekosten nemen een steeds groter deel van de totale operationele kosten in, onder meer als gevolg van bovenstaande redenen.

Energiemanagement op een raffinaderij is complex omdat er zeer veel verschillende factoren een rol spelen. Bovendien verschilt elke raffinaderij. Energie is nodig op een raffinaderij voor verwarmen, koelen, opwekken van reacties en het transporteren van verschillende producten en ruwe olie, zowel in vloeibare vorm als gasvormig.

De absolute hoeveelheid energie die een raffinaderij verbruikt, hangt onder meer af van de grootte van de raffinaderij. Een andere belangrijke factor is de configuratie van de raffinaderij. In zijn algemeenheid geldt dat hoe meer een raffinaderij in staat is om ‘zwaardere stromen’ om te zetten in lichtere producten, hoe hoger de energieconsumptie zal zijn.

Een eenvoudige raffinaderij die bijvoorbeeld alleen distilleert en lichte ‘hydrotreating’ doet, zal rond de 3-4% verbruiken van de energie-inhoud van de ruwe olie die zij verwerkt. In een ‘complexe’ raffinaderij is een percentage van rond de 7-8% meer gebruikelijk. Een complexe raffinaderij zal daarom meer energie verbruiken dan een eenvoudige met dezelfde ruwe olie doorzet.

×Close search
Zoeken