Het rapport ‘Nulmeting van de staat van de assets binnen de Nederlandse (petro)chemie‘ is verschenen. Een uitgevoerde studie gericht op de staat van de assets van de Nederlandse (petro)chemische procesindustrie. Dit onderzoek is tot stand gekomen binnen het programma Duurzame Veiligheid 2030 (DV2030). De ambitie van alle betrokkenen bij DV2030 is om in Nederland een vitale (petro)chemische industrie te hebben zonder noemenswaardige incidenten.

Onderzoek naar de staat van onderhoud

Opslag, chemie en raffinage bedrijven hebben gegevens aangeleverd over de staat van hun assets. Hiermee is de relatie tussen levensduur en onderhoud van de assets in beeld gebracht. Ook de organisatie van het onderhoud als functie binnen de (petro)chemie komt aan bod. Dit is gebundeld in het rapport van het programma Duurzame Veiligheid 2030.

De assets zijn verjongd

De VNPI is verheugd dat de assets in de Nederlandse (petro)chemie de afgelopen periode zijn verjongd. Dit als gevolg van de aanhoudende investeringen die hebben plaatsgevonden. Tegelijkertijd is die uitkomst geen reden tot zelfgenoegzaamheid. De studie biedt ook aanknopingspunten voor verder onderzoek. Zo is de vraag terecht hoe een dergelijk resultaat zich houdt over een langere periode. Het voorstel van de begeleidingsgroep van deze nulmeting is dan ook dat het onderzoek periodiek wordt herhaald.

Meer weten? Neem contact op.

Nieuwe voorzitter VNPI

Ruben Beens

Verkiezingsjaar cruciaal voor CO2-plannen

De Nederlandse raffinagesector popelt om aan de slag te gaan met CO2-reducerende projecten . De investeringen vergen wel sturing vanuit de Rijksoverheid.

Lees nieuws
Verkiezingsjaar cruciaal voor CO2-plannen
VNPI Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte
van de ontwikkelingen

Meld je aan voor onze nieuwsbrief