skip to Main Content

Brandstofkwaliteit

De kwaliteit van benzine en diesel aan de pomp moet voldoen aan de Europese richtlijn brandstofkwaliteit. Auto- en brandstoffabrikanten hanteren binnen Europa overeengekomen kwaliteitsstandaarden (NEN-EN 228 voor benzine en NEN-EN 590 voor diesel). Deze standaarden bevatten een lijst met specifieke eisen die gericht zijn op goed functioneren van de motor en op zo laag mogelijk emissies van schadelijke stoffen. De standaarden worden regelmatig geëvalueerd en zo nodig herzien. Ook de kwaliteit van LPG is in een standaard vastgelegd (NEN-EN 589).

Additieven
De basissamenstelling van benzine en diesel bestaat uit koolwaterstoffen uit olieraffinage en biobrandstoffen. Merkleveranciers voegen daaraan additieven toe die niet zijn voorgeschreven in de kwaliteitstandaard maar wel zorgen voor een schonere motor, betere prestaties, lagere emissies, minder slijtage van de motor en bescherming tegen corrosie. Deze worden toegevoegd in de depots op het moment dat tankwagens gevuld worden voor de levering aan tankstations.

Extra kwaliteit
Veel merken bieden naast de standaard benzine of diesel, die goed voldoet in alle motoren, ook een product aan van (nog) betere kwaliteit. Dit bevat vaak extra additieven met bepaalde voordelen en kan een andere basissamenstelling hebben waardoor een bepaalde eigenschap op een hoger niveau ligt, bijvoorbeeld een hoger octaangetal van benzine.

Kwaliteitsborging
Om te zorgen dat de brandstof aan de pomp voldoet aan de gestelde eisen wordt het transport vanaf de depots verzorgd met speciaal ontworpen tankwagens. Brandstofleveranciers voeren kwaliteitscontroles uit in de hele logistieke keten, van raffinaderij via depots tot de pomp.

Pompmarkeringen
Om de klant behulpzaam te zijn bij de keuze van de juiste brandstof zijn de afleverpunten in tankstations voorzien van duidelijke markeringen; deze aanduidingen verschillen op dit moment per leverancier en per land. Op verzoek van de Europese Commissie is een standaard ontwikkeld voor pompmarkeringen. Daarin zijn de aanduidingen vastgelegd waarmee op alle tankstations in de EU per pomp moet worden aangegeven om welke brandstof het gaat en wat het (maximum) percentage biobrandstof is. Deze nieuwe markeringen zullen in het najaar van 2018 worden ingevoerd.

×Close search
Zoeken