skip to Main Content

Biobrandstoffen

Benzine en diesel die aan de pomp verkrijgbaar zijn, bevatten naast koolwaterstoffen uit aardolieraffinage ook biobrandstoffen. Dit zijn hernieuwbare brandstoffen, gemaakt uit grondstoffen of afvalstoffen van biologische oorsprong. Europese richtlijnen voor toepassing van hernieuwbare energie leiden geleidelijk toenemende inzet van biobrandstoffen tot 2020.

Soorten biobrandstoffen
De kwaliteit van benzine en diesel moet voldoen aan de Europese richtlijn brandstofkwaliteit. Auto- en brandstoffabrikanten hanteren binnen Europa overeengekomen kwaliteitsstandaarden. Daarin is o.a. vastgelegd welke soorten biobrandstoffen mogen worden toegevoegd aan benzine en diesel. De meest gebruikte biobrandstoffen zijn ethanol in benzine en biodiesel (FAME) in diesel; in 2015 waren deze samen goed voor meer dan 95% van de bijmenging in de Nederlandse markt.

Percentages biobrandstoffen

  • Benzine: Standaard benzine (Euro 95 en super) die geschikt is voor alle benzinemotoren mag tot 5% ethanol bevatten. Deze wordt ook wel E5 genoemd.
  • Diesel: Standaard diesel die geschikt is voor alle dieselmotoren mag tot 7% biodiesel bevatten. Deze wordt ook wel B7 genoemd.
  • E10: dit is een benzine met maximaal 10% ethanol. Die kan worden gebruikt in de meeste benzinemotoren, maar sommige oudere motoren zijn daarvoor niet geschikt. Op de website kan worden gecontroleerd of een voertuig geschikt is. Het tanken van E10 in een daarvoor niet geschikte auto wordt afgeraden omdat dat kan leiden tot slecht functioneren van de motor of schade.

Waarschijnlijk zullen in de toekomst benzine- en/of dieselmengsels met hogere biobrandstofgehaltes op de markt komen, voortvloeiend uit aangescherpte doelstellingen voor inzet van hernieuwbare energie in vervoer.

Duurzaamheid
De doelstellingen zijn voor Nederland uitgewerkt in de Wet Milieubeheer en daarbij horende besluiten en regelingen. Daarin staan de bijmeng- en rapportageverplichtingen waaraan brandstofleveranciers jaarlijks moeten voldoen. De voornaamste reden voor de bijmenging van biobrandstoffen is vermindering van de uitstoot van broeikasgassen. Alleen biobrandstoffen die aantoonbaar voldoen aan de wettelijke duurzaamheideisen mogen worden gebruikt. Brandstofleveranciers voegen daarom alleen gecertificeerde biobrandstoffen toe. Binnen de EU gelden in alle landen dezelfde duurzaamheideisen.

×Close search
Zoeken