skip to Main Content

Tamoil zet verder in op fossielvrije diesel met Neste MY Renewable Diesel

Vanwege het succes van Blauwe Diesel 100 in ons land, gaat Tamoil Nederland nauwer samenwerken met Neste, de Finse producent van deze fossielvrije diesel. De in Nederland gevoerde merknaam Blauwe Diesel 100 verandert in Neste MY Renewable Diesel, en Tamoil breidt het aantal tankstations waar deze emissieloze diesel verkrijgbaar is de komende tijd flink uit.

“Tamoil heeft Blauwe Diesel 100 vanaf medio 2018 met succes in de Nederlandse markt gezet en wil ook in de toekomst graag aan de sterk groeiende vraag blijven voldoen”, legt Tamoil Nederland-directeur Ronald Kempen de op 19 november aangekondigde intensievere samenwerking met Neste uit. Neste, ‘s werelds grootste producent van hernieuwbare brandstoffen, ziet in Nederland ook een groeimarkt voor fossielvrije diesel. Neste’s raffinaderij in Rotterdam is bovendien de grootste hernieuwbare biobrandstoffabriek van Europa. “Het ligt dus voor de hand dat het bedrijf de markt direct rond die raffinaderij verder wil ontwikkelen onder de merknaam die het internationaal ook hanteert voor dit product”, licht Kempen de rebranding van Blauwe Diesel 100 naar Neste MY Renewable Diesel toe.

100% hernieuwbare grondstoffen

Neste MY Renewable Diesel is gemaakt van 100% hernieuwbare grondstoffen die niet ten koste gaan van de voedselketen. Met deze fossielvrije en emissiearme diesel wordt de CO2-uitstoot van dieselvoertuigen tot 90% verminderd (well-to-wheel). Neste MY Renewable Diesel is geschikt voor alle dieselmotoren in auto’s, bussen en vrachtwagens. Het vereist geen aanpassingen aan bestaande motoren en voertuigen. Kempen prijst de hoogwaardige kwaliteit van het product dat het Finse bedrijf levert. “Er zijn allerlei HVO’s (Hydrotreated Vegetable Oil) op de markt, maar die van Neste is buiten kijf een van de betere. Niet voor niets werd het bedrijf in 2019 derde op de Global 100-lijst van meest duurzame bedrijven ter wereld. Daarom gaan we ook graag verder met dit product.”

Langjarige samenwerking

Sinds de bekendmaking van de samenwerking op 19 november kunnen Nederlandse dieselrijders Neste MY Renewable Diesel tanken bij de dertien Tamoil-stations die tot dan toe Blauwe Diesel 100 aanboden (in Akkrum, Alkmaar, Beesd, Den Haag, Drachten, Heerlen, Hilversum, Leeuwarden, Marrum, Scheemda, Suameer, Winsum en Wolvega). Tamoil streeft er naar het product begin 2020 aan te kunnen bieden op een 50-tal locaties binnen haar netwerk. Kempen legt uit dat bij de stations die het product nu al aanbieden het aandeel van het volume getankte fossielvrije diesel rond de 10-15% schommelt. Hij verwacht dat dit ook zo zal zijn bij de stations die het product nog moeten invoeren. Hij vult aan dat Tamoil met het oog op leveringszekerheid een langjarige overeenkomst sloot met Neste.

Lagere accijns helpt fossielvrij

In totaal exploiteert Tamoil, onderdeel van de Oilinvest Group, 212 tankstations. Kempen acht het niet reel te veronderstellen dat straks bij al die stations Neste MY Renewable Diesel tanken mogelijk wordt. “Het gebruik ervan is heel lokaal gebonden. En door het prijsverschil van 15-20 cent met gewone diesel zijn ook niet alle marktpartijen geïnteresseerd. Onze klanten zitten vooral in de hoek van overheden met een duurzaamheidsdoelstelling en bedrijven die voor die overheden werken.” Een lagere accijns op fossielvrije diesel zou volgens de Tamoil-directeur veel meer dieselrijders over de streep trekken, maar tot nu toe geeft de overheid niet thuis op dit punt.

60 stations

Pieter Zonneveld, Vice President Sales voor Neste in Europa en Azië onderschrijft de goede samenwerking met Tamoil Nederland. “Wij kijken er naar uit om onze samenwerking met distributiepartner Tamoil voort te zetten. Op diverse locaties in Nederland biedt Tamoil nu al Neste MY Renewable Diesel aan, waardoor mensen overal in Nederland de kans hebben om de CO2 uitstoot in hun directe omgeving terug te dringen.” Zonneveld laat ook weten dat Neste de raffinaderij in Rotterdam niet hoeft uit te breiden als gevolg van de verwachtte grotere vraag naar Neste MY Renewable Diesel. “Wij zullen trouwens ook leveren aan andere partner-handelaren in Nederland, zoals EG Group, de grootste exploitant van Esso stations. Aan het eind van dit jaar hopen we Neste MY Renewable Diesel al op zo’n 60 stations te hebben.”

Duurzaamheidsstrategie

Meer inzetten op fossielvrije diesel past ook in de duurzaamheidsstrategie van Tamoil, vult Kempen aan. Zo produceert Tamoil ook groene stroom voor haar netwerk van tankstations en biedt zij klanten op een aantal tankstations ook andere duurzame brandstoffen aan, zoals Groen gas. Waterstof is nog een brug te ver voor het bedrijf: “We kijken er wel naar, want dat is een markt die er op termijn beslist gaat komen, zeker voor bestelbusjes en vrachtwagens. Maar het is ook een markt die qua techniek nog zo in ontwikkeling is, dat wij het nu nog te vroeg vinden om erin te investeren.”

×Close search
Zoeken