skip to Main Content

Shell’s uitrol van snelladers past in keuze ‘mozaïek aan brandstoffen’

“Voor het halen van het klimaatdoel van CO2-neutraal rijden is er geen magic bullet die alles oplost. Je hebt er een mozaïek aan brandstoffen voor nodig. Onze tankstations zetten die naast elkaar en bieden klanten zo de keuze.” Met dit ‘bredere plaatje’ licht Hilmar van den Dool, bij Shell verantwoordelijk voor de tankstations in de Benelux en Frankrijk, de onlangs aangekondigde plaatsing van tweehonderd extra Shell Recharge-snelladers toe. Daarnaast biedt Shell automobilisten die niet elektrisch rijden nu de mogelijkheid de CO2-uitstoot van gekochte brandstof te compenseren.

Geen kip-en-ei discussie

Door voor mobiliteit versneld in te zetten op verschillende mogelijke energiebronnen wil Shell kip-en-ei discussies over ‘eerst nieuwe bronnen of eerst gebruikers’ voor zijn, legt Van den Dool uit. “We gaan nu dus versneld naar tweehonderd snelladers, maar we gaan ook versneld het netwerk voor bio-LNG voor vrachtwagens aanleggen, en we beginnen met de aanleg van een netwerk voor waterstof voor personenauto’s. En voor automobilisten die niet elektrisch rijden is er dus ons CO2-compensatieprogramma.”

Voor de markt uit

Als het aan Van den Dool ligt, zijn alle tweehonderd snelladers al in 2020 in gebruik. “Daarmee zijn we dan klaar voor de komende jaren. Want voordat de capaciteit van al die snelladers is benut, moeten er echt nog heel veel elektrische auto’s worden verkocht.” De nieuwe snelladers komen vooral bij Shell-stations langs snelwegen te staan (minimaal twee per station), de rest selectief bij andere drukbezochte tankstations her en der in het land, zoals bij Schiphol waar veel elektrische taxi’s komen. “We gaan dus voor de markt uit investeren, met de duidelijke reden dat we een actieve rol willen spelen in de energietransitie. We voegen de daad bij het woord en zetten alles neer, en dan is het verder aan automobilisten om er gebruik van te maken en aan overheden om dat te stimuleren.”

De juiste condities

Inmiddels zijn er van de geplande tweehonderd snelladers al veertien in gebruik (op zeven locaties). Van den Dool verwacht dat het er tegen het einde van het jaar veertig of vijftig zijn. Opdat ze volgend jaar allemaal in bedrijf zijn, roept hij overheden op hiervoor de juiste condities te scheppen. Zo zouden gemeenten waaronder de tankstations in kwestie vallen, vlotter over de brug moeten komen met de nodige vergunningen en moeten netbeheerders tijdig zorgen voor netverzwaring als het bestaande elektriciteitsnet de extra vraag naar (groene) stroom niet aankan. “Voor het verlenen van een vergunning staat in principe acht weken, maar in de praktijk duurt het nu vaak bijna dubbel zo lang. En een gridverzwaring duurt nu rustig een half tot een heel jaar.”

Batterij-oplossing

Voor gridverzwaring is ook de laadsnelheid van de snelladers van belang. Van de Dool: “Met de 150 kilowatt op die nieuwe snellaadlokaties verwachten we voor het komende decennium competitief te zijn.“ Ionity, het samenwerkingsverband voor een pan-Europees snellaadnetwerk waarin Shell ook participeert, zit met reguliere laders ook op die laadsnelheid. De laadmogelijkheid van 350 KW die Ionity ook aanbiedt, is bestemd voor topsegment-auto’s, legt Van den Dool uit. “Maar daar rijden er in Nederland hooguit een paar van rond.” Om niet al te zeer afhankelijk te zijn van netverzwaring, kijkt Shell ook naar ‘batterijoplossingen’, vult de Shell-manager aan.

Vergoedingssytematiek

Bij de keuze of er bij een tankstation snelladers moeten komen, speelt vooral bij stations op gehuurde grond langs snelwegen de resterende looptijd van de concessie ook mee. Van den Dool: “Qua investering praat je per snellader totaal over een paar ton, dus je moet wel voldoende terugverdientijd hebben.” Ter voorkoming van dat tankstation-uitbaters het plaatsen van laadpalen uitstellen tot bij een nieuwe concessie, pleit hij richting Rijkswaterstaat en het Rijksvastgoedbedrijf voor een vergoedingssystematiek die recht doet aan zowel de uitbater die in laadpalen investeert als aan toekomstige uitbaters. “In VNPI-verband moeten we bekijken hoe dat voorstel voor die systematiek er precies moet uitzien.”

Fastned

Van den Dool wijst tot slot op de onnodige tegenwerking waar toetreders op de markt voor snelladers mee te maken hebben. Hij wijst in dit verband op concurrent Fastned dat ook een snellaadnetwerk langs het Nederlandse hoofdwegennet bouwt en exploiteert. “Fastned zegt de transitie te willen versnellen maar vertraagt die in werkelijkheid door een juridische procedure te beginnen telkens als Shell een vergunning voor een locatie aanvraagt waar het zelf ook aan de slag wil. Op alle locaties waar dit gebeurde won Shell, maar ondertussen hadden Rijkswaterstaat, lokale overheden en gerechtelijke instanties er telkens wel hun handen aan vol en liepen projecten maandenlange vertraging op. Dat lijkt me niet de manier om samen de energietransitie te versnellen.”

×Close search
Zoeken