skip to Main Content

Shell wil met waterstoffabriek ‘kip-en-eiprobleem’ doorbreken

Een waterstoffabriek met een capaciteit van rond de 200 MegaWatt (MW), die de energie afneemt van een windmolenpark op de Noordzee. Dat heeft Shell voor ogen met de ‘groene waterstofhub’ op de Tweede Maasvlakte in Rotterdam.

Zolang de vraag naar waterstof als duurzaam alternatief voor fossiele brandstoffen nog in de kinderschoenen staat, bijvoorbeeld in de automotive, is het lastig om grote investeringen te doen om aanbod te creëren. Dat ‘kip-en-eiprobleem’ wordt volgens Ruben van Grinsven door Shell omzeild met de waterstoffabriek in Rotterdam, die vanaf 2023 operationeel moet zijn. “De productiecapaciteit van 50.000 tot 60.000 kilo waterstof per dag is voldoende om dagelijks zo’n 2.300 vrachtwagens van groene brandstof te kunnen voorzien”, voorspelt Van Grinsven, binnen het ‘waterstofteam’ van Shell verantwoordelijk voor geïntegreerde waterstofprojecten. “In afwachting van de vraag vanuit de transportsector, die nu wordt ontwikkeld, wordt de geproduceerde waterstof gebruikt om de productie van fossiele brandstoffen in de Shell-raffinaderij in Pernis te verduurzamen.”

Grote uitdaging

De toepassing van waterstof als brandstof is tot dusver beperkt gebleven tot lopende plannen voor tientallen OV-bussen in Groningen en Drenthe, waterstoftaxi’s in Den Haag en enkele waterstoftankstations. Volgens Van Grinsven staat de transportsector voor de grote uitdaging om het zware materieel de komende jaren te verduurzamen. “Als alternatief voor de dieselolie die nu wordt getankt, gooit waterstof hoge ogen. Shell anticipeert op de toekomstige vraag met de waterstoffabriek en een Europees netwerk van waterstoftankstations, dat dus niet is gericht op personenauto’s maar op vrachtwagens. Gasunie verzorgt in samenwerking met het Havenbedrijf Rotterdam de aanleg en exploitatie van de waterstofleiding in de haven, die in de toekomst aan moet sluiten op de nationale backbone voor waterstof.”

Veel voordelen

Dat Shell zich als waterstofproducent richt op het zogenoemde ‘heavy duty transport’ komt volgens Van Grinsven deels door ervaringen in Duitsland, waar het gebruik van een waterstofdistributienet gericht op personenauto’s minder snel toeneemt dan gehoopt. “Dat kan niet los worden gezien van de hoge vlucht die elektrisch rijden ook in Duitsland neemt. We focussen daarom in Europa in eerste instantie op de transportsector, de maritieme sector en de industrie. In de industrie is waterstof goed bruikbaar als brandstof, omdat het bij verbranding voor zeer hoge temperaturen zorgt. Bijkomende voordelen zijn dat waterstof kan worden gebruikt voor de ondergrondse opslag van energie en als grondstof voor de productie van allerlei kunststoffen die nu uit olie worden gemaakt. Al die voordelen komen samen in de nieuwe, groene waterstofhub.”

2 GW conversiepark

De waterstoffabriek van Shell komt op bedrijfsterrein ‘2 GW conversiepark’ van het Havenbedrijf Rotterdam, dat onder de noemer ‘H-vision’ veel ruimte wil vrijmaken voor de grootschalige productie en toepassing van waterstof. In de plannen voor de waterstoffabriek wordt nadrukkelijk een link gelegd met windmolenpark Hollandse Kust (noord) bij Egmond aan Zee, waarvoor Shell zich samen met Eneco via de joint venture CrossWind kandidaat heeft gesteld. “Het windpark krijgt naar verwachting een geïnstalleerd vermogen van 759 MW en moet de waterstoffabriek van groene stroom voorzien. Van wind tot waterstof, willen we op deze manier samen met onze ketenpartners en overheden een nieuwe waardeketen ontwikkelen en een groene waterstofhub creëren.”

Waterstof als pijler energietransitie

Van overheden verwacht Van Grinsven daarbij ‘wetgeving en subsidiëring die de doorontwikkeling en toepassing van waterstof als duurzame brandstof ondersteunen’. Als CrossWind de tender voor Hollandse Kust (noord) niet wint, gaat er volgens hem niet meteen een streep door de nieuwe waterstoffabriek. “Mogelijk lopen de plannen dan wel vertraging op, omdat we moeten wachten op een nieuwe tender voor een windmolenpark op zee. Bottom line is dat de plannen voor verreweg de grootste waterstoffabriek tot nu toe onderstrepen dat Shell gelooft in waterstof als een van de pijlers van de energietransitie. Zoals we ook geloven in windenergie, zonne-energie en Carbon Capture Utilisation and Storage (CCUS). Het is nadrukkelijk niet ‘of/of’ maar ‘en/en’.”

×Close search
Zoeken