skip to Main Content

De Vereniging

De Vereniging Nederlandse Petroleum Industrie (VNPI) vertegenwoordigt de petroleumindustriemaatschappijen in Nederland. Deze maatschappijen raffineren aardolie, brengen petroleumproducten op de markt en verkopen deze bij tankstations.

De VNPI behartigt de gezamenlijke belangen van haar leden op nationaal en Europees niveau. De organisatie interpreteert de gevolgen van wet- en regelgeving voor haar leden. We zijn de spreekbuis voor de sector en dragen met feiten en cijfers bij aan een zo goed mogelijk maatschappelijk debat over ontwikkelingen in de petroleumindustrie.

De VNPI is aangesloten bij VNO-NCW, COGG (Centraal Overleg Gevaarlijke Goederen) en IPIECA.

×Close search
Zoeken