skip to Main Content

E10 geen probleem voor 90 procent van alle benzineauto’s

De ANWB stelt dat E10 voor verreweg de meeste gewone benzineauto’s geen problemen geeft. Die auto’s hebben pakkingen en afdichtingen in de motor die niet worden aangetast door ethanol. Doordat ethanol – ook bio-ethanol gewonnen uit plantaardige reststoffen – corrosiever is dan benzine voor zowel metalen als kunststoffen, moeten de motoronderdelen zoals pakkingen en afdichtingen robuuster zijn uitgevoegd, signaleert de automobilistenorganisatie. ANWB-expert Erik Jan de Jong ligt dit nader toe.

Eerst checken

“Tank je E10 in een auto die daar volgens de fabrikant niet geschikt voor is, dan loop je de kans op schade aan pakkingen en afdichtingen in het brandstofsysteem die niet zijn afgestemd op het gebruik van bio-ethanol”, legt De Jong uit. Het gaat dan met name om auto’s tot aan het bouwjaar 2000. Benzineauto’s vanaf dat jaar (negentig procent van het huidige benzine-wagenpark) kunnen er meestal wel goed tegen, al zijn er uitzonderingen. “Daarom adviseren we automobilisten voordat ze E10 tanken eerst na te gaan of hun auto daar geschikt voor is.” Dat kan op www.e10check.nl, een site die is samengesteld door het Instituut voor Duurzame Mobiliteit (IvDM) op basis van informatie van de Europese belangenorganisatie van voertuigfabrikanten ACEA en van Nederlandse importeurs. “Staat je auto daar niet op, vraag het dan na bij je garage.” Benzineauto’s die nu uit de fabriek komen, zijn sowieso geschikt voor E10 op een enkele uitzondering na, aldus de ANWB-expert. “Bij nieuwe benzineauto’s zit ook een stickertje in de tankdop met de voor die auto geschikte brandstoffen.”

Niet direct schade

Voor auto’s (en motoren) die niet geschikt zijn voor E10 adviseert de ANWB normale Euro95 te tanken. Is die benzine niet aan de pomp verkrijgbaar, dan moet er SuperPlus 98 of een premium brandstof worden gekozen. Overigens voegt De Jong daaraan toe dat een keer E10 tanken in een auto die daar niet geschikt voor is niet direct tot schade leidt. “Zo’n vaart loopt het niet. Maar als je een keer E10 tankt omdat er niks anders is of omdat je je hebt vergist, dan adviseren wij wel om zo snel mogelijk gewone benzine bij te tanken zodat het aandeel bio-ethanol verdund wordt.”

Geen grote stap

Pas op termijn krijgen ongeschikte auto’s echt last van rijden op E10, bleek uit de duurtest die ANWB samen met de Duitse zusterorganisatie ADAC hield met zo’n auto. “Ook na zevenduizend kilometer waren er nog geen sporen van aantasting te vinden. Echte problemen ontstonden pas na nog eens twintig duizend kilometer”, licht De Jong toe. Echt verwonderlijk vindt hij die uitkomst niet. “Euro95 wordt in de praktijk al bijgemengd met vijf procent ethanol. En dat veroorzaakt bij benzinemotoren geen enkel probleem. Bij E10 hebben we het dus over een verhoging van het aandeel bio-ethanol in de benzine van hooguit vijf procent. Dat is dus geen grote stap. Heel anders zou het zijn als je per ongeluk E85 tankt, dat bestaat voor 85 procent uit ethanol en is met name in Zweden verkrijgbaar, waar die brandstof door lagere accijns wordt gestimuleerd. Alleen auto’s die speciaal zijn aangepast kunnen daarop rijden.

Randvoorwaarde

De Jong benadrukt de steun van ANWB voor de transitie naar zero-emissie en het zoeken naar alternatieven voor fossiele brandstof en naar manieren om de CO2 uitstoot door verbranding van brandstof te verminderen. Voor de verplichte introductie van E10 stelde de belangenorganisatie wel als randvoorwaarde dat E5 (Euro95 en/of SuperPlus) nog zeker een paar jaar beschikbaar blijft. “Aan die wens is nu in de regelgeving tegemoetgekomen met de bepaling dat tankstations die meerdere soorten benzine kunnen leveren bij minstens de helft van het aantal vulpistolen E10 moeten aanbieden. Dat houdt in dat tankstationhouders zelf mogen bepalen wat ze met die andere vulpistolen aanbieden en dat kan dus E5 zijn, oftewel Euro95.” Tankstations die maar 1 soort benzine kunnen aanbieden, zijn vrij in de keuze van de aan te bieden benzine.

×Close search
Zoeken