skip to Main Content

Risicomethodiek en Arbowetgeving

Refinery Emissies in a Competitive Perspective
Onderzoeksrapport door ECN en WoodMacKenzie, ECN-E-15-003, januari 2015.

Addedum, external note door ECN, ECN-N-15-028, oktober 2015.

Semi-kwantitatief toetsingsdocument
Methodiek aantonen gelijkwaardigheid beveiligingssystemen gebaseerd op veiligheidsstudies, februari 2013.

Veiligheid Voorop

Warmte-energie, de motor van de industrie
Ontwikkelingen in het gebruik en de opwekking van industriële warmte. Davidse Consultancy (Bennekom, 2012)

Enterprise under Restraint
A transition perspective for Dutch refineries towards 2030. Berenschot (2011)

Gebrek aan Kennis staat debat in de weg
Artikel in Shell Venster. (2011)

Consolidatie Procesverbeteringen Raffinaderijen 2030
Process Design Center B.V. (2011)

Raffinaderijen naar 2030
ECN: A.J. Plomp, P.Kroon, (2010)

Winst in de Petroleumketen
Studie naar verbeteringen in de energie efficiency in de petroleumketen, buiten de raffinaderijen. CE-Delft (2010)

Onderzoek naar het groeipotentieel van Warmtekrachtkoppeling
In de Nederlandse aardolieraffinage sector en de daarmee te realiseren brandstofbesparing en CO2-emissie reductie, Davidse Consultancy (Bennekom) (2010)

Verbeteringen in de energie-efficiency in de petroleumketen
Overkoepelende rapportage CE-Delft (2010)

Nieuwe kansen voor restwarmte raffinaderijen
Artikel in Petrochem 12 (2010)

Restwarmtestudie VNPI
Raffinaderijen kunnen tot 17,5 PJ warmte leveren


Rapport t.a.v. de risico’s brandstofbevoorrading tankstations 28-08-2014


Handboek Voedselveiligheid(link naar OOTW-site)

EED rapportages en handleiding

Indien u wordt aangeschreven door de Rijksdienst van Ondernemend Nederland (RVO) om een energie-audit in te vullen, dan kunt u gebruik maken van de handleiding Energy Efficiency Directive (EED) voor tankstations en autowasbedrijven. De gezamenlijke branches VNPI, BOVAG, BETA en NOVE hebben deze handreiking laten ontwikkelen en het gebruik ervan scheelt veel rekenwerk.

De EED is een Europese Richtlijn die de grote bedrijven verplicht om hun energiestromen in kaart te brengen. De energie-audit is alleen van toepassing op ondernemingen met meer dan 250 fte of een jaaromzet hebben van meer dan Euro 50 miljoen alsmede een jaarlijks balanstotaal van meer dan Euro 43 miljoen hebben.

×Close search
Zoeken