skip to Main Content

Dilan Yeşilgöz, Tweede Kamerlid VVD

‘De energietransitie moeten we samen oppakken’

De energietransitie is een van de grootste uitdagingen van deze eeuw, aldus VVD-Tweede Kamerlid Dilan Yeşilgöz. Zij is van mening dat elke sector, dus ook de olie- en gassector, moet kijken wat hij kan bijdragen om te komen tot een CO2-reductie. “Dit raakt heel veel levens, ontzettend veel banen, dus we moeten het heel serieus met elkaar oppakken”, aldus Yeşilgöz.

Volgens Yeşilgöz is het belangrijk om de energietransitie samen op te pakken. “Fossiele brandstoffen raken nu eenmaal een keer op. Daar moeten we nu al op inspelen, want zo’n transitie gaat niet van de ene op de andere dag. Tijdens de transitie is het belangrijk dat elke sector, dus ook de olie- en gassector, verantwoordelijkheid neemt voor zijn rol in de opgave van CO2-reductie. Op die manier realiseren we de klimaatdoelen die we met elkaar hebben gesteld.”

Gezond verstand

Yeşilgöz denkt dat de sector zich hier goed van bewust is. “Er bevindt zich veel gezond verstand en expertise in deze sector. Iedere sector bekijkt de materie met een andere invalshoek. Het is aan de overheid om te zorgen dat we gezamenlijk toewerken naar de stip op de horizon. Iedereen zit er met hetzelfde doel voor ogen. Aan mij om ervoor te zorgen dat er maximale ruimte is om die doelen te bereiken. Staan regels in de weg? Is er iets anders voor nodig? Dit raakt heel veel levens, ontzettend veel banen, dus we moeten het ook heel serieus met elkaar oppakken.”

Energieakkoord

Minister Eric Wiebes van Economische Zaken en Klimaat heeft aangekondigd dat er in 2018 een nieuw Energieakkoord komt. Ook Yeşilgöz denkt dat dit haalbaar is. “We hebben heel ambitieuze doelen vastgesteld in het Regeerakkoord. Daar staan we voor en daar hebben we echt iedereen in het veld voor nodig. Dus ik zou tegen iedereen willen zeggen: laat het je niet overkomen, zorg dat je aan tafel zit en dat je niet alleen meedoet, maar ook een voortrekkersrol pakt. Dat is een enorme kans. Het is ook waar ik als VVD’er op dit dossier voor sta, ik vind echt dat we dat waar moeten maken. En volgens mij is dat wat de minister wil: stimuleren, motiveren. Maar het mag niet alleen bij mooie woorden blijven, iedereen zal dus ook moeten leveren wat mij betreft “

Klimaatdoelen

Yeşilgöz is van mening dat dit absoluut ook in internationaal verband moet worden opgepakt. “Minister Wiebes heeft onlangs een bezoek gebracht aan Bonn, om bondgenoten te zoeken die samen met ons naar de hoge doelen uit het Regeerakkoord streven. Als je alleen in Nederland iets doet, loop je de kans dat je concurrentiepositie verslechtert. Daar moet je waakzaam op zijn. Daarnaast zijn we zijn als klein land slechts verantwoordelijk voor een klein deel van de CO2-uitstoot. Willen we echt effectief klimaatbeleid, dan moeten we dat in internationaal verband oppakken. In mijn eerste debat op dit dossier, over de energiebelasting, heb ik gepleit voor een herijking van de concurrentiepositie van bedrijven als het gaat om de belasting die men betaalt op energie. Dat voorstel is breed overgenomen. Maar het feit blijft dat we als Nederland ook zelf flink aan de slag moeten.”

Elkaar versterken

Het Tweede Kamerlid gelooft niet in de klassieke tegenstelling grijs-groen, of fossiel-nieuw. “Dat is echt ouderwets. Ik denk dat we elkaar moeten versterken. Op een andere manier ga je deze enorme transitie niet voor elkaar krijgen. Ik hoop in het nieuwe jaar alle betrokken sectoren te kunnen gaan bezoeken. Ik ga graag met de sectoren en bedrijven in gesprek over hoe zij hun verantwoordelijkheid voor deze transitie gaan nemen. Zo ben ik bijvoorbeeld benieuwd wat er mogelijk is op het gebied van restwarmte, ook in raffinaderijen. Vervolgens hoor en zie ik graag welke belemmeringen er zijn en wat de overheid zou kunnen doen om deze weg te nemen.”

“Ik realiseer mij dat deze megatransitie ook voor werknemers veel impact heeft. Er werken vele duizenden mensen in de sector. Door de energietransitie zullen er banen verdwijnen, maar ook weer nieuwe bijkomen. Dat is iets wat binnen de sectoren, door het bedrijfsleven, door scholen en opleidingen opgepakt moet worden. Daar zal ik ook absoluut aandacht voor gaan vragen binnen de politiek en binnen de overheid.”

×Close search
Zoeken