skip to Main Content

Deel 6: Gasmotoren

In de jaren ’20 vorige eeuw begon LPG een steeds prominentere rol in de samenleving te krijgen. Propaan en butaan werden ingezet voor in gaslampen, lasapparaten en ook om thuis te koken. Tot op de dag van vandaag is geen kampeersetje compleet zonder gasfles. Ook als brandstof voor transport werd LPG langzamerhand ingezet. Maar, zoals voor LPG in personenvervoer eerst nog een belangrijke rol leek te zijn weggelegd, loopt het aantal voertuigen dat LPG gebruikt al jaren terug.

Toch zijn gasmotoren nog zeker niet verdwenen uit het straatbeeld. CNG en LNG blijken met name als brandstof voor lange afstand transport een zeer goede manier om verschillende emissies te reduceren. Deze week bespreekt de VNPI het gebruik van gasmotoren in het wegverkeer.

×Close search
Zoeken