skip to Main Content

Column Erik Klooster, directeur VNPI

Beste Lezer,
Met gepaste trots presenteer ik u de eerste nieuwsbrief van de VNPI. Deze nieuwsbrief is bedoeld om al onze stakeholders op de hoogte te brengen van het reilen en zeilen van de VNPI. Deze nieuwsbrief is gekoppeld aan onze vernieuwde website www.vnpi.nl. Ik nodig u van harte uit om ook daar een kijkje te nemen.

Op 27 juni presenteerde Jan Maarten van der Steen, directeur raffinage van de VNPI, de resultaten van de restwarmtestudie die de VNPI samen met HbR en Gasunie heeft uitgevoerd voor een breed publiek in Nieuwspoort. Jan Maarten heeft meteen het begrip ‘restwarmte’ omgedoopt tot ‘circulaire warmte’ en dat dat goed beviel bleek wel doordat ook gedeputeerde Han Weber van Zuid-Holland het direct had over circulaire warmte.

Dat er veel warmte beschikbaar is, is misschien niet enorm verrassend te noemen. Toch hebben de resultaten ons positief verrast. En ook het feit dat we studie gezamenlijk hebben kunnen doen en de resultaten geaggregeerd hebben aangeboden, mag gerust een mooie stap worden genoemd. Zoals Nico van Dooren van het Havenbedrijf Rotterdam aangaf: ‘we zullen gezamenlijk moeten springen’. Ik ben persoonlijk zeer verheugd dat we vanuit VNPI alvast deze sprong hebben gewaagd.

Ook Allard Castelein, CEO van HbR, gaat in deze nieuwbrief in op de resultaten van de studie. De complexiteit van het bij elkaar brengen van aanbod en vraag toont aan dat oude economische wetmatigheden niet altijd opgaan. Het moge duidelijk zijn dat er nog veel werk te doen is op dit vlak, maar voorbeelden uit onder andere Zweden laten ons zien dat het mogelijk.

Ook in deze nieuwsbrief het nieuwste VNPI lid VARO energy. Rick Klop vertelt over de activiteiten die VARO ontplooit en die groeistrategie die VARO hanteert. Varo is een mooi bedrijf, dat uitstekend past binnen de VNPI. Welkom!

Verder aandacht voor VNPI-lid Tamoil, dat op geheel eigen wijze duurzaam aan de weg timmert. De nieuwe directeur Ronald Kempen breekt een lans voor CNG als schone brandstof voor het beroepsvervoer in het middensegment.

Naast restwarmte is CCS een onderwerp dat in de warme belangstelling staat van de VNPI. Op zeer korte termijn verwacht ik de resultaten van een gedetailleerde studie die CONCAWE met verschillende partners heeft uitgevoerd. CONCAWE heeft voor verschillende type raffinaderij en voor verschillende bronnen een ‘cost estimate’ gemaakt en daarbij ook gekeken naar de praktische inpasbaarheid van een CCS installatie ‘on site’ op een raffinaderij. De gegevens van deze ‘cost estimate’ zijn zeer welkom. Op die manier kunnen we een inschatting maken van de manier waarop CCS binnen raffinage verder kan worden gebracht. Want dat we CCS nodig hebben om richting 2050 de industrie te verduurzamen, daar is iedereen het wel over eens.

Verder spelen er zeer veel verschillende zaken, zoals invoering van E10, invoering van de ILUC richtlijn en de gevolgen voor de bijmengverplichting en uiteraard alles rondom energiebesparing en PGS. Vanuit het VNPI-team zijn we van plan u op de hoogte te houden over al deze zaken, zowel via de website als via deze nieuwsbrief.
Ik wens u veel leesplezier.

Met vriendelijke groet
Erik Klooster

×Close search
Zoeken