skip to Main Content

BP: veiligheid eist continue waakzaamheid van hoog tot laag

De BP-raffinaderij in de Europoort scoort zeer goed in het onderzoek naar de veiligheidscultuur dat TNO onlangs in opdracht van de provincie Zuid-Holland uitvoerde bij bedrijven die in de Rotterdamse haven met gevaarlijke stoffen werken. Voldoende aanleiding om aan raffinaderijdirecteur Emilio Marin enkele vragen voor te leggen over het gevoerde veiligheidsbeleid bij BP. 

Wat maakt dat BP Raffinaderij Rotterdam zo hoog scoort in het TNO-onderzoek? 

Binnen BP maakt veiligheid deel uit van onze waarden en normen, die bestaan namelijk uit ‘Safety, Courage, Excellence, Respect en One Team’. Veiligheid is daarmee geïntegreerd in alles wat we doen. Daarnaast hebben we een veiligheidscultuurprogramma ‘We believe in Zero and we will make it happen’ met de vijf principes ‘Lead, Care, Verify, Learn en Recognize’. Deze waarden, normen en principes zijn sterk verankerd bij alle medewerkers van de raffinaderij van hoog tot laag en ook bij onze contractors. Niet omdat we het moeten maar vooral omdat we willen dat er geen mensen gewond raken binnen en buiten de raffinaderij. Dit vergt jarenlang, dag in dag uit, consistent en volhardend leiderschap en invoeren van programma’s om veiligheid structureel te verbeteren zoals ‘Human Factors, Behaviour Based Safety, Safety Center-training’ en leiderschap in het veld. BP is blij met het resultaat van veiligheidscultuurmeting maar realiseert zich terdege dat continue waakzaamheid benodigd is.  

Nul risico bestaat niet, wat doet BP om de kans op een incident nog kleiner te maken? 

Toch is onze ambitie ‘We believe in Zero and we will make it happen’. BP heeft een Operational Management System (OMS) waarin de bedrijfsprocessen zijn vastgelegd met de focus op leiderschap, cultuur, uitvoeren van verificaties, continu verbeteren en leren van incidenten binnen en buiten de raffinaderij. Het is een combinatie van jarenlange investeringen in fabrieken (procesveiligheid), verbeteren van processen (o.a. ‘Control of Work’) en vergroten van competenties van mensen (leiderschap en vakmanschap). Het is dus een mix van mensen, processen maar vooral de wil om met elkaar als ‘One Team’ veilig te werken. 

Incidenten ontstaan vooral door menselijk gedrag, hoe stuurt BP gedrag van medewerkers bij? Beloont BP super veilig werkende medewerkers? 

BP is bezig een Human Performance programma te implementeren met focus op menselijk gedrag, ontwerp en constructie, procedures en menselijke factoren die een rol hebben gespeeld bij incidenten om uiteindelijk de kans op het maken van fouten systematisch zo klein mogelijk te maken.  Een onderdeel van de veiligheidsprincipes is ‘Care’: elkaar helpen om veilig te werken door het geven en ontvangen van constructieve feedback. Een ander onderdeel is ‘Recognize’, wat betekent dat we veilig gedrag erkennen en belonen, bijvoorbeeld met zogenoemde safety lunches. 

Hoe gaat BP Raffinaderij Rotterdam op het gebied van veiligheid om met de omgeving? 

Er is voor BP geen verschil in de veiligheid voor de medewerkers en de veiligheid van de omgeving. Ons hierboven genoemde veiligheidscultuurprogramma geldt ook voor onze ambitie voor de veiligheid van de omgeving. Zo voeren wij regulier overleg met vertegenwoordigers van de omgeving en plaatsen we advertenties in streekbladen ter aankondiging van activiteiten waarvan mogelijk hinder kan worden ondervonden. 

×Close search
Zoeken