skip to Main Content

BP onderzoekt in R’dam overstap van ‘grijze’ naar ‘groene’ waterstof

BP gaat onderzoeken of de raffinaderij in Rotterdam voor de ontzwaveling van producten volledig kan overstappen op het gebruik van ‘groene’ waterstof geproduceerd met hernieuwbare energie. Samen met Nouryon, wereldleider op het gebied van elektrochemie, en Havenbedrijf Rotterdam gaat het energiebedrijf de haalbaarheid bekijken van een waterstofelektrolyse-installatie op het terrein van de raffinaderij. Op dit moment maakt die nog gebruik van ‘grijze’ waterstof; dat is waterstof die is gemaakt uit aardgas. De overstap naar groene waterstof zou een aanzienlijke vermindering van CO2-emissies opleveren. Als opstap voor deze ambitie, participeert BP ook in het Rotterdamse project H-vision dat zich richt op grootschalige toepassing van blauwe waterstof voor de energievoorziening van de industrie.

Grootste in Europa

De intentieovereenkomst die BP dit voorjaar ondertekende met Nouryon (voorheen AkzoNobel Specialty Chemicals) en Havenbedrijf Rotterdam, behelst een studie naar de haalbaarheid van een waterelektrolyse-installatie van 250 megawatt voor de productie van maximaal 45.000 ton groene waterstof per jaar met hernieuwbare energie. Het gaat hier om de grootste in zijn soort in Europa. De partners beslissen in 2022 of het project doorgaat. Komt de nieuwe installatie er, dan zou de CO2-uitstoot – uitgaande van de huidige omstandigheden – met 350.000 ton per jaar kunnen afnemen.

Inzet is koolstofarm

“BP is gecommitteerd te werken aan een toekomst met een lage CO2 uitstoot”, motiveert Ruben Beens, CEO van BP Nederland, de gezamenlijke studie. “We zetten in op vermindering van emissies van onze activiteiten, verbetering van onze producten om klanten te helpen hun emissies te reduceren en het ontwikkelen van koolfstofarme bedrijfsactiviteiten.” Het gebruik van groene waterstof heeft volgens Beens de potentie om een aanzienlijke vermindering van emissies in Rotterdam te realiseren. “Samenwerken met Nouryon en Havenbedrijf Rotterdam biedt ons de mogelijkheid de technische, operationele en financiële dimensies van groene waterstof in ons productieproces te onderzoeken en hierin een volledig inzicht te krijgen.”

H-vision

Als de partners er in 2022 mee instemmen, dan is de opzet van het project dat Nouryon de installatie gaat bouwen en exploiteren. BP wordt afnemer en Havenbedrijf Rotterdam gaat de lokale infrastructuur faciliteren en opties onderzoeken voor verdere ontwikkeling van een groene waterstof hub in het gebied. BP participeert om het aanbod van CO2-neutrale waterstof al op korte termijn te verhogen, ook in het Rotterdamse project H-vision. “H-vision vormt de eerste en meest voor de hand liggende start van de waterstofeconomie in Rotterdam en is een ‘enabler’ voor de uiteindelijke introductie van groene waterstof, onder andere door de aanleg van infrastructuur en installaties. In die zin is er dus sprake van een belangrijke samenhang tussen beide trajecten”, motiveert Beens de deelname van BP aan het project. Hij legt ook uit dat BP samen met de andere H-vision partners nu druk bezig zijn met het uitwerken van een business case en de technische installatie.

Timing is cruciaal

Voor het welslagen van BP’s eigen project voor waterstofelektrolyse-installatie is timing cruciaal, benadrukt Beens: “Groene waterstof heeft de toekomst. Daarover is iedereen het wel eens. Dus het gaat er zeker van komen, maar het kan alleen een succes worden op het moment dat het rendabel en operationeel mogelijk is. En er moet genoeg groene stroom zijn. Wij kijken bij BP ook hoe we ons productieproces verder kunnen verduurzamen. Internationaal hebben we CO2-reductiedoelen vastgelegd in ons Eliminate-Reduce-Improve-Create beleid. Daarin staat bijvoorbeeld dat we al onze sites CO2-neutraal willen maken.” Hij voegt eraan toe dat groene waterstof in de toekomst nog meer kan bijdragen aan de verduurzaming; wellicht kan het dienen als brandstof voor de fornuizen van de raffinaderij. Binnen BP volgen andere raffinaderijen het project met belangstelling. “Zo willen onze Duitse collega’s nu ook in gesprek met Nouryon. En wellicht dat we, onder voorwaarden, hierin kunnen samenwerken met andere Nederlandse raffinaderijen.”

Nieuwe waardeketens

Bij Nouryon toont Knut Schwalenberg, Managing Director Industrial Chemicals, zich ook enthousiast over het project: “Deze samenwerking bouwt voort op onze ervaring in elektrolyse technologie om nieuwe waardeketens te creëren. Met groene waterstof kunnen we onze klanten duurzame oplossingen bieden, van koolstofarme brandstoffen en industriële processen tot nieuwe vormen van circulaire chemie.” Allard Castelein, CEO Havenbedrijf Rotterdam, onderschrijft het belang van de ontwikkeling van grootschalige elektrolysers: “Aangesloten op offshore windparken zijn die van cruciaal belang om vooruitgang te boeken met het creëren van een nieuw energiesysteem.”

 

×Close search
Zoeken