skip to Main Content

Columns

Column Erik Klooster, directeur VNPI: De tweede helft

Na een periode van rust is iedereen weer volle bak begonnen aan de tweede helft van het Klimaatakkoord. Heel veel mensen hebben keihard doorgewerkt. Zowel aan de industrie als aan de mobiliteitskant en al helemaal bij de planbureaus. Op 28 september gaan we zien waar we precies staan na de eerste helft.

Column Erik Klooster, directeur VNPI: Tafelen

Na een rustige periode van reflectie na het sluiten van het regeerakkoord, kunnen we denk ik wel stellen dat de vaart er met het Klimaatakkoord goed in zit. De sectortafels zijn gestart en met veel enthousiasme wordt er op verschillende plekken nagedacht over hoe zoveel mogelijk tonnen CO₂ te reduceren.

Column Erik Klooster, directeur VNPI

Nu het stof van het Regeerakkoord is neergedaald – en dat duurde best een tijdje – wordt het steeds duidelijker dat we aan de vooravond staan van ingrijpende veranderingen, zowel aan de transport- als aan de industriekant. Het af te sluiten Energieakkoord moet de basis gaan vormen voor de 49% CO₂-reductie in 2030. Het kabinet heeft een ambitieuze doelstelling neergelegd.

Column Erik Klooster, directeur VNPI

Als we de geruchten mogen geloven, legt de coalitie momenteel de laatste hand aan een regeerakkoord. En dat is maar…

Zorg om veiligheidscultuur is nooit klaar

Veiligheid op een raffinaderij draait vooral om menselijk gedrag. Het vereist een veiligheidscultuur die in de…

Dimensies van de raffinagesector

De Europese raffinagesector kiest verschillende routes om zijn toekomst veilig te stellen. Op het gebied van…

Column Erik Klooster, directeur VNPI

Met gepaste trots presenteer ik u de eerste nieuwsbrief van de VNPI. Deze nieuwsbrief is bedoeld om al onze stakeholders op de hoogte te brengen van het reilen en zeilen van de VNPI…

Column Allard Castelein, CEO Havenbedrijf Rotterdam

Drie maanden geleden vertelde VNPI-directeur Erik Klooster aan een groep journalisten dat de twee efficiëntste raffinaderijen in Europa ergens in Zweden en in het oosten van Duitsland staan. De belangrijkste reden…

Nieuws

Shell-tankstation Peulwijk-Oost toonbeeld van verduurzaming

Bij Shell-tankstation Peulwijk-Oost aan de A4 bij Delft zien klanten op een informatiescherm zelf hoeveel energie het station op dat moment bespaart dankzij een scala van maatregelen. “We vertellen de consument graag over onze duurzaamheids-ambities, want uiteindelijk worden we daar met z’n allen als samenleving beter van”, legt territory manager company owned Evelien Vreeke-Davidse van Shell Retail uit…..

Bij bijna alle tankstations kan gewoon worden getankt

Door laag water kunnen diesel en benzine minder goed bij een enkel tankstation worden geleverd dan gewoonlijk. Van de 4000 tankstations, kan er bij enkele tientallen onbemande tankstations mogelijk niet worden getankt. Doordat er in Nederland veel tankstations zijn, zal de klant die dergelijk ongemak treft, in de nabije omgeving wel kunnen tanken.

Deel 8: Tanken en laden

Deze week publiceert de VNPI de conclusie van de reeks Alle feiten op een rij. In dit laatste deel van de reeks behandelt de VNPI de infrastructuur voor tanken en laden voor personenvoertuigen. Nederland is uniek in de wereld door het aantal km’s snelweg, de hoeveelheid tankstations per capita en het aandeel onbemande tankstations…

Verdere integratie geeft raffinaderij rol in transitie

Raffinaderijen aan de Europese kusten die zijn geïntegreerd met de petrochemische industrie zijn gunstig gepositioneerd om te kunnen verduurzamen. Zo luidt een belangrijke uitkomst van het CIEP-rapport ‘Refinery 2050; Refining the Clean Molecule’, dat CIEP-directeur Coby van der Linde op maandag 12 november op ……

Deel 6: Gasmotoren

Ondanks de afname van het aantal LPG voertuigen zijn gasmotoren nog zeker niet verdwenen uit het straatbeeld. CNG en LNG blijken met name als brandstof voor lange afstand transport een zeer goede manier om verschillende emissies te reduceren. Deze week bespreekt de VNPI het gebruik van gasmotoren in het wegverkeer.

Wiebes solidair met raffinagesector bij halen van ‘Parijs’

“We hebben gewoon iets moeilijks te doen, samen!” Minister Wiebes van Economische Zaken liet er, toen hij op maandag 12 november het DNV-GL rapport over CO2-reductie van de Nederlandse raffinagesector in ontvangst nam, geen twijfel over bestaan: de overheid draagt bij aan de kosten die de industrie moet maken voor het halen van de Parijse klimaatdoelen. In de studie, gemaakt in opdracht van VNPI, staat dat de petrochemische industrie voor een kwart kan bijdragen aan de klimaatopgave die het kabinet voor 2030 bij de industrie heeft neergelegd.

Deel 7: Emissiereductie

Het bestaande wagenpark ondergaat continu veranderingen, en ook de emissies van brandstofmotoren worden gereduceerd. Binnen Europa moeten wegvoertuigen voldoen aan zowel de Euronormen voor luchtkwaliteit als CO2-emissieplafonds. De meeste voorspellingen geven aan dat er bij conventionele brandstofmotoren nog grote efficiëntie verbeteringen mogelijk zijn, en efficiëntieverbeteringen vertalen zich in CO2 reductie.

Nederlandse raffinaderijen kunnen een kwart bijdragen aan klimaatopgave industrie

De Nederlandse raffinagesector kan in 2030 5,5 Megaton CO₂ van de jaarlijkse uitstoot reduceren. Dat is een kwart van de reductieopgave van 19,4Mt CO₂ die het kabinet voor 2030 bij de industrie heeft neergelegd. De technologie met de grootste bijdrage aan de reductie is CCS (Carbon Capture Storage). Met opvang en opslag van CO₂ kan de sector ruim 4 Mt CO₂-uitstoot reduceren…

Deel 5: Waterstof Elektrisch

Waterstof is langzamerhand een sleutelwoord geworden in de discussies rondom energietransitie. De productie ervan kan op korte termijn met netto geen CO2 uitstoot naar de lucht en op langere termijn op volledig groene manier, zo is de verwachting. Verder kan het veelzijdig ingezet worden binnen industriële toepassingen, maar ook warmtevoorziening en verkeer en vervoer.

Deel 4: Batterij elektrische voertuigen

Batterij elektrische voertuigen (BEV’s) worden vaak als synoniem beschouwd van zero-emission voertuigen. De groei die de BEV over de laatste jaren heeft doorgemaakt was explosief waardoor niet alleen een verandering heeft opgetreden in wagenpark maar ook straatbeeld. De explosieve groei was grotendeels te danken aan…

Deel 3: Biobrandstoffen

In deel 3 van Alle feiten op een rij komt de eerste alternatieve energiedrager voor het wegverkeer aan bod. Biobrandstoffen zijn al lang niet meer nieuw en dragen al significant bij aan het reduceren van de CO2 uitstoot van auto’s en vrachtwagens. Immers, we rijden nu al op biobrandstoffen…

VNPI licht landelijk ontgassingsverbod voor binnenschepen toe

VNPI licht landelijk ontgassingsverbod voor binnenschepen toe De Commissie Transport Gevaarlijke Goederen (CTGG) en Gevaarlijke Lading/Sdu organiseren op 30 november 2018 de jaarlijkse CTGG-dag. Dit jaar wordt de CTGG-dag in Den Haag gehouden bij de voormalige Caballero Fabriek. Namens de…

Deel 2: Analyse van het Nederlandse wagenpark

Het Nederlandse wagenpark groeit al jaren. Tegelijkertijd worden voertuigen ook zwaarder, krachtiger en ouder, maar we leggen er minder kilometers mee af. In deel 2 van Alle feiten op een rij over mobiliteit in Nederland licht de VNPI de ontwikkelingen in het wagenpark toe.

Nieuwe brandstofstickers voor wegvoertuigen

  Om consumenten in het Europa te helpen met het selecteren van de juiste brandstof voor hun voertuig, worden er door de gehele EU nieuwe brandstofstickers ingevoerd. Vanaf oktober 2018 zullen door heel Europa dezelfde, nieuwe labels verschijnen. Deze stickers…

Deel 1: Mobiliteit in Nederland

De VNPI heeft als doel inzage te verschaffen in de verschillende wijzen waarop de Nederlandse transportsector haar CO2 uitstoot kan reduceren. Ze wil daarmee inzicht geven in de situatie omtrent verschillende aandrijvingsmanieren en hoe de vervoersmarkt met deze alternatieven kan omgaan…

Total wil groeien in LNG, groengas en laadpalen

Total wil groeien in LNG, groengas en laadpalen Total timmert hard aan de weg om te verduurzamen. Niet alleen op het vlak van productie en distributie van elektriciteit, maar ook qua expertise in alles wat te maken heeft met LNG,…

BP: veiligheid eist continue waakzaamheid van hoog tot laag

De BP-raffinaderij in de Europoort scoort zeer goed in het onderzoek naar de veiligheidscultuur dat TNO onlangs in opdracht van de provincie Zuid-Holland uitvoerde bij bedrijven die in de Rotterdamse haven met gevaarlijke stoffen werken.

Externe maatregelen geven raffinaderijen weg aan voor emissiereductie

Nederlandse raffinaderijen kunnen tot 2030 en ook tot het ‘Parijs’ doeljaar 2050 significant bijdragen aan de reductie van CO2-emissies door de industrie. Uit het onderzoek dat DNV GL deed in opdracht van de Vereniging Nederlandse Petroleum Industrie VNPI

Shell vangt de zon

128 zonnepanelen op Shell-station Peulwijk Oost aan de A4 renderen de afgelopen maanden goed dankzij het mooie weer.

Transitie industrie vereist financiële prikkel

De zomer is voorbij en de tweede gespreksronde voor het Klimaatakkoord is in volle gang. Ook aan de industrietafel wordt in een goede sfeer keihard gewerkt om in december tot een goed akkoord te kunnen komen. Belangrijke onderwerpen aan die tafel zijn de transitiekosten voor de industrie en de concurrentiepositie van bedrijven. Kortom: hoe ga je om met het ‘level playing field’? VNPI-directeur Erik Klooster licht toe.

Raffinaderijen belangrijke schakel in transitie

De Nederlandse petrochemische industrie wil graag actief bijdragen aan de energietransitie en aan de totstandkoming van het Klimaatakkoord. Met alle kennis en technologie die de sector in huis heeft, kan deze een belangrijke rol spelen in het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen, bijvoorbeeld door afvang en opslag van CO2 (CCS) of restwarmte-uitkoppeling.

Volle bak bij Industriedebat VNCI, VEMW en VNPI

Volle bak bij Industriedebat VNCI, VEMW en VNPI Ruim 150 vertegenwoordigers van bedrijfsleven, politiek, overheid, belangenorganisaties en kenniswereld bezochten maandag 23 april jl. het Industriedebat ‘Geen energietransitie zonder industrietransitie’ in de Glazen Zaal in Den Haag. Tijdens de bijeenkomst, georganiseerd…

Mobiliteitssector draagt graag bij aan transitie naar duurzame vervoersmarkt

De doelen van het Klimaatverdrag van Parijs en het aanstaande Nederlandse Klimaatakkoord zullen op vele plekken voelbaar zijn, ook in de mobiliteitssector. Om klimaatverandering tegen te gaan, willen we onze samenleving verduurzamen en dit zal zijn weerslag hebben op verschillende onderdelen in ons dagelijks leven.

Technologie moet chemiesector veiliger maken

Samen veiligheid heruitvinden en deze met nieuwe technologische hulpmiddelen op een nog hoger niveau brengen. Die oproep doet Anton van Beek, president van Dow Benelux en voorzitter van Veiligheid Voorop, aan de chemische industrie als geheel, in het kader van het programma Duurzame Veiligheid 2030.

FinCo Fuel lonkt voor verdere groei naar Duitsland

‘Frontrunner’ zijn in de markt van duurzame brandstoffen. Die ambitie heeft het in Dordrecht gevestigde oliebedrijf FinCo Fuel Benelux, dat zich onlangs als lid aansloot bij VNPI. De onderneming mikt op verdere groei, legt CEO Pieter Peeters uit.

Uitnodiging Industriedebat: ‘Geen energietransitie zonder industrietransitie’

Uitnodiging Industriedebat: ‘Geen energietransitie zonder industrietransitie’ Geachte relatie, De discussie over het nieuwe Klimaat- en Energieakkoord is in volle gang. Duidelijk is dat een belangrijke rol is weggelegd voor de industrie om de duurzame ambities te realiseren. VNCI, VEMW en…

Multinational Vitol breidt uit in Nederland

Onlangs nam nieuw VNPI-lid Vitol een raffinaderij in Europoort over. Sinds 1966 is deze energiehandelaar uitgegroeid tot een wereldwijd actieve multinational met kantoren in zo’n veertig landen. Nederland is volgens Wouter Verbeek, Plant Manager bij VPR Energy, een belangrijke hub in de olie- en gasmarkt. “Een groot deel van de wereldhandelsmarkt speelt zich hier af of gaat via Rotterdam.”

Shell zet drone in voor inspectie affakkelinstallatie

Een mooi voorbeeld van innovatie in de petrochemische industrie: Shell zet tegenwoordig een drone in voor de inspectie van de affakkelinstallatie van de raffinaderij in Pernis. Door het gebruik van een drone voor deze inspectie hoeft de productie niet te worden stilgelegd, wat bij een normale ‘menselijke’ inspectie wel vereist is.

EG Group wil automobilist totaal ontzorgen

Als uitbater van Texaco-stations in Nederland, is EG Group voortdurend op zoek naar vernieuwing. Want de automobilist van vandaag stopt niet alleen voor brandstof, maar ook voor een goede kop koffie, een kwaliteitsbroodje of een paar boodschappen. “Vandaar dat wij samenwerken met merken zoals bijvoorbeeld Subway en Spar”, aldus Jack Dolman, Country Manager Benelux EG Retail.

Ruben Beens, CEO BP Netherlands: Veel potentieel voor groene waterstof in Rotterdamse haven

Groene waterstof speelt een sleutelrol in de energietransitie van het Rotterdamse havengebied. Door de toename van windmolens op zee is er zeker op piekmomenten overschot aan elektriciteit. Omgezet in waterstof is deze toepasbaar in het productieproces van de raffinaderijen.

Harro van de Rhee, nieuwe voorzitter VNPI: ‘Een goed vormgegeven klimaatwet is goed voor de industrie’

De Nederlandse petrochemische industrie heeft baat bij een Energieakkoord en een Klimaatwet. Die scheppen helderheid voor de toekomst, en de bijdrage die de sector kan leveren aan CO2-reductie en verduurzaming. Daarbij is het wel een voorwaarde om deze uitdagingen op Europese schaal te zien.

Dilan Yeşilgöz, Tweede Kamerlid VVD: ‘De energietransitie moeten we samen oppakken’

De energietransitie is een van de grootste uitdagingen van deze eeuw, aldus VVD-Tweede Kamerlid Dilan Yeşilgöz. Zij is van mening dat elke sector, dus ook de olie- en gassector, moet kijken wat hij kan bijdragen om te komen tot een CO2-reductie. “Dit raakt heel veel levens, ontzettend veel banen, dus we moeten het heel serieus met elkaar oppakken”, aldus Yeşilgöz.

VNPI Jaardiner 2017

VNPI Jaardiner 2017 Op 21 november vond het traditionele VNPI jaardiner in Pulchri Studio te Den Haag plaats. Onder leiding van moderator Esther van Rijswijk gingen de aanwezigen in gesprek over verschillende thema’s. De VNPI directeur Erik Klooster opende de…

Total met PitPoint op weg naar marktleiderschap LNG / CNG

De overname van PitPoint effent voor Total het pad naar de positie van Europees marktleider voor…

Kernteam EED weer actief

Ondernemingen die een EED-energieaudit moeten opstellen kunnen sinds 1 september 2017 weer rekenen op de service van het Kernteam EED.

Restwarmtestudie VNPI: raffinaderijen kunnen tot 17,5 PJ warmte leveren

Op 27 juni j.l. presenteerde de VNPI de resultaten van de restwarmtestudie op een gezamenlijk seminar met Havenbedrijf Rotterdam en Gasunie voor…

VARO Energy groeit als retailer maar distributie blijft kernactiviteit

VARO Energy deed eind mei een nieuwe acquisitie op de Nederlandse tankstationmarkt. Het bedrijf met haar hoofdkantoor in Zwitserland en eigenaar van onder meer de Argos-tankstations neemt de 22 tankstations van…

VNPI-studie naar warmte uit raffinage krijgt veel bijval

Een studie van de Vereniging Nederlandse Petroleum Industrie (VNPI) naar het potentiële warmteaanbod vanuit de raffinagesector is met veel enthousiasme ontvangen. Het dinsdag 27 juni jl. gepubliceerde onderzoek kreeg veel aandacht in…

Tamoil gaat over op groene stroom en breekt lans voor CNG

Tamoil schakelt met het energieverbruik van ruim 200 tankstations in Nederland over op groene stroom afkomstig van Zonnepark XXL op TT Circuit Assen. De overstap maakt deel uit van…

Persberichten

Bij bijna alle tankstations kan gewoon worden getankt

Door laag water kunnen diesel en benzine minder goed bij een enkel tankstation worden geleverd dan gewoonlijk. Van de 4000 tankstations, kan er bij enkele tientallen onbemande tankstations mogelijk niet worden getankt. Doordat er in Nederland veel tankstations zijn, zal de klant die dergelijk ongemak treft, in de nabije omgeving wel kunnen tanken.

Nederlandse raffinaderijen kunnen een kwart bijdragen aan klimaatopgave industrie

De Nederlandse raffinagesector kan in 2030 5,5 Megaton CO₂ van de jaarlijkse uitstoot reduceren. Dat is een kwart van de reductieopgave van 19,4Mt CO₂ die het kabinet voor 2030 bij de industrie heeft neergelegd. De technologie met de grootste bijdrage aan de reductie is CCS (Carbon Capture Storage). Met opvang en opslag van CO₂ kan de sector ruim 4 Mt CO₂-uitstoot reduceren…

Warmte uit raffinagesector goed voor 230.000-450.000 huishoudens

Een studie van de Vereniging Nederlandse Petroleum Industrie (VNPI) toont aan dat raffinaderijen in ons land potentieel tussen de 8,5 en 17,5 Petajoule per jaar aan warmte kunnen…

×Close search
Zoeken