skip to Main Content

Columns

Juridisch steekspel om laadpalen aan de snelweg

Over elektrisch rijden worden er de afgelopen drie jaar consistent twee boodschappen afgegeven. Het aantal verkochte vol-elektrische auto’s neemt jaar na jaar toe en het aantal laadpalen kan dit groeitempo in toenemende mate niet bijhouden. Werk aan de winkel! Er moeten palen bij en snel. De VNPI-leden willen deze opgave aangaan en hun tankstations uitbreiden met snelladers.

Column Erik Klooster, directeur VNPI: Een waardig slotstuk

Nog een paar maanden en dan ligt de CO2-heffingswet voor de industrie in de Tweede Kamer. Daarmee komt dan een eind aan een lang proces van tafelen, media-aandacht en politieke interventies rondom het industriedeel van het klimaatakkoord. Voor wie daar nu al verdrietig over wordt, vrees niet. Het belooft een waardig slotstuk te worden.

Column Erik Klooster, directeur VNPI: Stay safe

Het – veelal fysiek lege – VNPI-kantoor overlegt volop met overheden, branches en ondernemers om de impact van de maatregelen ter indamming van het coronavirus te beoordelen. Tegelijkertijd draaien raffinaderijen en tankstations door; dat is maar goed ook. Niet alleen voor de brandstofvoorziening, maar ook omdat vrachtwagenchauffeurs anders nergens terecht kunnen voor een maaltijd en sanitaire voorzieningen. Eensgezindheid en enig vertrouwen in de overheid lijken mij in deze crisis geen overbodige luxe.

Column Erik Klooster, directeur VNPI: Und Jetzt?

De laatste tijd mag ik wel eens her en der wat praatjes houden om terug te blikken op het klimaatakkoord. Nu doe ik dat graag – het heeft namelijk een louterend effect – maar ik vind het ook prettig omdat ik daardoor wat beter kan terughalen hoe het nou allemaal zo gelopen is. En – voor de lezer die mij al wat langer kent – het stelt me ook in staat om wat vooruit te kijken. Maar dat pas later.

Column Marnix Koopmans: ‘Kleine stap voor hernieuwbaar, een grote voor CO2-reductie’

Column Marnix Koopmans: ‘Kleine stap voor hernieuwbaar, een grote voor CO2-reductie’ Biobrandstof zoals E10 zijn onmisbaar voor de verduurzaming van het wegverkeer en maakt bestaande auto’s groener. De mogelijkheden van biobrandstof worden onderschat volgens Marnix Koopmans.

Column Erik Klooster: Even geen klimaatakkoord, dank u wel

Je zou het niet zeggen, maar het proces van het klimaatakkoord loopt nog. Op dit moment zit het PBL te kauwen op een aantal van de varianten voor elektrisch rijden en voor een CO2-heffing, die door de politiek aan haar zijn voorgelegd. Een tijdelijke windstilte; als die analyse van het PBL terugkomt, gaan we overigens gewoon weer verder, dat wel. Ik voorspel u ….

Column Erik Klooster, directeur VNPI: mijn wens voor 2019

Ooit was de discussie over het klimaat voorbehouden aan experts en moest je met een vergrootglas op zoek naar wat politici, deskundigen en ‘gerenommeerde onderzoeksbureaus’ daarvan vonden. Ik constateer dat die periode voorgoed voorbij is.

Column Erik Klooster, directeur VNPI: De tweede helft

Na een periode van rust is iedereen weer volle bak begonnen aan de tweede helft van het Klimaatakkoord. Heel veel mensen hebben keihard doorgewerkt. Zowel aan de industrie als aan de mobiliteitskant en al helemaal bij de planbureaus. Op 28 september gaan we zien waar we precies staan na de eerste helft.

Column Erik Klooster, directeur VNPI: Tafelen

Na een rustige periode van reflectie na het sluiten van het regeerakkoord, kunnen we denk ik wel stellen dat de vaart er met het Klimaatakkoord goed in zit. De sectortafels zijn gestart en met veel enthousiasme wordt er op verschillende plekken nagedacht over hoe zoveel mogelijk tonnen CO₂ te reduceren.

Column Erik Klooster, directeur VNPI

Nu het stof van het Regeerakkoord is neergedaald – en dat duurde best een tijdje – wordt het steeds duidelijker dat we aan de vooravond staan van ingrijpende veranderingen, zowel aan de transport- als aan de industriekant. Het af te sluiten Energieakkoord moet de basis gaan vormen voor de 49% CO₂-reductie in 2030. Het kabinet heeft een ambitieuze doelstelling neergelegd.

Column Erik Klooster, directeur VNPI

Als we de geruchten mogen geloven, legt de coalitie momenteel de laatste hand aan een regeerakkoord. En dat is maar…

Zorg om veiligheidscultuur is nooit klaar

Veiligheid op een raffinaderij draait vooral om menselijk gedrag. Het vereist een veiligheidscultuur die in de…

Dimensies van de raffinagesector

De Europese raffinagesector kiest verschillende routes om zijn toekomst veilig te stellen. Op het gebied van…

Column Erik Klooster, directeur VNPI

Met gepaste trots presenteer ik u de eerste nieuwsbrief van de VNPI. Deze nieuwsbrief is bedoeld om al onze stakeholders op de hoogte te brengen van het reilen en zeilen van de VNPI…

Column Allard Castelein, CEO Havenbedrijf Rotterdam

Drie maanden geleden vertelde VNPI-directeur Erik Klooster aan een groep journalisten dat de twee efficiëntste raffinaderijen in Europa ergens in Zweden en in het oosten van Duitsland staan. De belangrijkste reden…

Nieuws

Kijk het verkiezingsdebat over verduurzaming van de industrie terug!

  Verkiezingsdebat over de industrie Nog een paar maanden en dan gaan we naar de stembus. Het digitaal verkiezingsdebat over het Klimaatakkoord en de verduurzaming van de industrie is hier terug te luisteren. Het evenement werd georganiseerd door VNPI en VNCI.…

Bio-LNG als duurzaam alternatief voor diesel

LNG (Liquefied Natural Gas) is voor zwaar transport over de weg en het water op dit moment een schoner alternatief voor diesel. Voor de productie en distributie van Bio-LNG werken Renewi, Nordsol en Shell samen. Wat is de stand van zaken?

Ontgassen van binnenvaarttankschepen: de proefontgassingen zijn gestart

Het ontgassen van binnenvaartschepen in de buitenlucht is slecht voor het milieu, scheepsbemanning en omwonenden. Om deze reden is in het de milieuregelgeving voor de binnenvaart vastgelegd dat varend ontgassen in stappen wordt verboden.

Verplichte inname plastic flesjes voor tankstations langs de snelweg

Bemande tankstations langs de Nederlandse snelwegen worden vanaf 1 juli 2021 verplicht innamepunt van plastic statiegeldflessen. Het statiegeld op PET-flesjes wordt ingevoerd naar aanleiding van de discussie over het beperken van de milieu-impact van de circa 900 miljoen kleine plastic flesjes die jaarlijks in Nederland over de toonbank gaan.

Indicaties brandstofprijzen per 100 km verplicht per 7 december

Op 7 december 2020 treedt een nieuwe Europese verplichting in werking, namelijk het tonen van een brandstofprijsvergelijking per 100 km bij tankstations. In Nederland houdt deze verplichting in dat alle bemande tankstations direct gelegen aan de snelweg deze brandstofprijsvergelijking moeten gaan tonen.

‘In crisistijd geen risico’s nemen met onze banen en toekomst’

Voer in crisistijd geen maatregelen in die onze industriebedrijven te zwaar belasten. Dat is de strekking van een gezamenlijke open brief van de ondernemingsraden (OR-ren) van twaalf grote industriebedrijven, die vlak voor Prinsjesdag werd gepubliceerd en verspreid.

CTGG veiligheidsdag wordt gratis webinar

De jaarlijkse CTGG-dag gaat niet door vanwege corona, in plaats daarvan zijn er op 27 november een aantal kosteloze webinars.

Infographic: Lastenverdeling in de ODE

Infographic lastenverdeling in de ODE Onze infographic over de lastenverdeling in de ODE laat zien hoe deze belasting werkelijk uitwerkt voor verschillende sectoren. Ons inzicht is ook gedeeld op twitter zie ons draadje over de ODE.

Vernieuwd 1,5 mtr Protocol voor Tankstations

Vernieuwd anderhalve meter protocol voor de tankstations September 2020 Naar aanleiding van de vernieuwde maatregelen sinds eind september 2020 hebben wij ons 1,5 meter protocol geüpdatet om de veiligheid op tankstations te waarborgen. Dit protocol is bedoeld om als handvat…

Wetsvoorstel CO2-heffing industrie naar Kamer ondanks bedenkingen PBL, PWC en RVS

Wetsvoorstel CO2-heffing industrie naar Tweede Kamer ondanks bedenkingen PBL, PWC en RVS Op Prinsjesdag stuurde de Minister van EZK het Wetsvoorstel CO2-heffing voor de industrie naar de Tweede Kamer. Dit wetsvoorstel is een uitwerking van de afspraak in het Klimaatakkoord…

Minister Wiebes over de Opslag Duurzame Energie heffing

Minister Wiebes: “Huishoudens en het MKB betalen niet voor het klimaatbeleid van de industrie” In reactie op vragen van kamerlid Beckerman (SP) stelt minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat dat huishoudens en het MKB niet opdraaien voor het klimaatbeleid…

Dit is hoe raffinaderijen turn around tijdens corona mogelijk maken

Corona maakt het onderhoudswerk op de raffinaderij er niet makkelijker op, maar in Pernis nam Shell maatregelen om dit veilig te doen.

Shell wil met waterstoffabriek ‘kip-en-eiprobleem’ doorbreken

‘De plannen voor verreweg de grootste waterstoffabriek tot nu toe, onderstrepen dat Shell gelooft in waterstof als een van de pijlers van de energietransitie’

Effect van coronamaatregelen op de tankstations

Onze sector wordt door de overheid tot vitale infrastructuur gerekend. Tijdens de intelligente lockdown moesten we blijven draaien. Wat is het effect van de Corona maatregelen op de tankstations?

Tankstations startklaar in coronatijd

Looproutes in de shop, spatschermen tussen klant en kassa en slimmer en sneller broodjes smeren. Het zijn voorbeelden van hoe tankstations omgaan met coronamaatregelen.

1,5 mtr protocol voor tankstations

Protocol 1,5 meter voor tankstations Als branche hebben we een 1,5 meter protocol opgesteld om de veiligheid op tankstations te waarborgen. Dit protocol is bedoeld om als handvat te dienen bij het vaststellen van beleid op tankstation locaties om het…

Covid-19 materiaal voor tankstations

Tankstations moeten wegens Covid-19 afstanden tussen klanten bewaken in de shop. Bijgaande treft u voorbeelden van stickers en ander materiaal.

Informatie voor ship/shore interface gedurende Corona

De werkgroep tankvaart van de VNPI heeft bijgaande document vastgesteld, voor de mensen van terminals die op de steiger werken…

Tankstation-ondernemer Reijnen zit bij veiling niet bij pakken neer

Het tankstation aan de A67 bij Venlo wordt al sinds 1978 geëxploiteerd door Thijs Reijnen BV. Maar daar kan in 2022 verandering in komen, want dan is ook dit particulier uitgebate station aan de beurt om te worden geveild.

TNO: Nieuwe procedure bij de APL zorgt voor schonere dieselauto

Nederland krijgt waarschijnlijk in 2021 een APK deeltjestest voor dieselvoertuigen. Gebleken is dat ongeveer 9 procent van de dieselvoertuigen een slecht functionerend of geen roetfilter heeft.

Raffinagesector stuwt concurrentiekracht Nederlandse chemie

De raffinagesector in Nederland draagt zelf flink bij aan de nationale economie én vergroot de concurrentiekracht van de hele huidige Nederlandse chemie. Dat is de voornaamste uitkomst van de studie van het advies- en onderzoeksbureau Ecorys

Porthos: CO2-reductie door opslag in lege gasvelden

Industrie in de Rotterdamse haven maakt werk van CO2-reductie door uitstoot af te vangen en in lege gasvelden onder de Noordzee op te slaan. Zo komt 49% reductie van CO2  in 2030 binnen handbereik. Porthos legt de infrastructuur hiervoor in de haven aan.

Shell-Pernis enthousiast over test met 5G-netwerk

Op de Shell-raffinaderij in Pernis wordt met een experimenteel 5G-netwerk al ruim een jaar het verder digitaliseren van werkprocessen uitgeprobeerd, onder andere met mobiele inspectierobots en ‘slimme 5G-helmen’.

Rapport: tankstation behoudt bestaansrecht

Met het rapport ‘Tankstations in transitie – kansen in services en nieuwe energie richting 2035’ is een goede basis gelegd voor de discussie over de toekomst van de branche. Dat bleek tijdens de presentatie van het onderzoeksrapport, op woensdag 5 februari bij Total Tankstation Jongeneel in Den Haag / Ypenburg.

VR-training raffinaderij-operator verkleint kans op incident

Virtual reality (VR) training draagt bij aan het verder verkleinen van het risico op incidenten in raffinaderijen. Raffinaderij-operators die voor veiligheid behalve in de praktijk ook in een virtuele omgeving worden getraind, zijn beter voorbereid op het uitvoeren van hun taken. Volgens Jean Godts, veiligheidsverantwoordelijke bij Total Group, is dat de voornaamste uitkomst van de proef met een VR safety-tool bij de Total raffinaderij in…

VNPI Jaardiner 2019: ‘Route naar groen loopt via blauw’

Op 27 november vond het VNPI Jaardiner plaats. De traditionele bijeenkomst in Pulchri Studio in Den Haag stond in het teken van de rol van CCS en waterstof in de verduurzaming van de industrie. “Wat nu nog onvoorstelbaar lijkt, moeten we met elkaar haalbaar maken”, zette minister voor Milieu & Wonen Stientje van Veldhoven als keynote-spreker de toon voor de discussie. “De route naar groen loopt via blauw”, vulde Sandor Gaastra, DG Klimaat & Energie van EZK aan. Uitkomst van de bijeenkomst was ook dat de Nederlandse raffinagesector…

Tamoil zet verder in op fossielvrije diesel met Neste MY Renewable Diesel

Vanwege het succes van Blauwe Diesel 100 in ons land, gaat Tamoil Nederland nauwer samenwerken met Neste, de Finse producent van deze fossielvrije diesel. De in Nederland gevoerde merknaam Blauwe Diesel 100 verandert in Neste MY Renewable Diesel, en Tamoil breidt het aantal tankstations waar deze emissieloze diesel verkrijgbaar is de komende tijd flink uit.

Voor Toyota is Nederland focusgebied voor waterstof

Voor Toyota geldt Nederland als focusgebied voor rijden op waterstof. De Japanse autofabrikant, kijkt vooral naar het uitgebreide aardgasnet in ons land en de plannen om dit geschikt te maken voor de distributie van waterstof. Met name de ontwikkelingen rond waterstof in Noord-Nederland trekken de aandacht van de Japanners, verduidelijkt Frank Versteege, public affairs manager van de Louwman Group die Toyota’s importeert.

BP onderzoekt in R’dam overstap van ‘grijze’ naar ‘groene’ waterstof

Ruben Beens, CEO van BP Nederland: BP gaat onderzoeken of de raffinaderij in Rotterdam voor de ontzwaveling van producten volledig kan overstappen op het gebruik van ‘groene’ waterstof geproduceerd met hernieuwbare energie. Samen met Nouryon, wereldleider op het gebied van elektrochemie, en Havenbedrijf Rotterdam gaat het energiebedrijf de haalbaarheid bekijken van een waterstofelektrolyse-installatie op…

Brandweer Zeeland Refinery al bijna een halve eeuw paraat

Evert Kloet, fire and safety officer: “In Rotterdam hebben raffinaderijen samen met andere bedrijven een gezamenlijk korps, maar in deze uithoek van het land moeten we op zijn Zeeuws gezegd onze broek zelf ophouden”. Al bijna een halve eeuw levert bij Zeeland Refinery een eigen uitgebreide bedrijfsbrandweer een onmisbare bijdrage…

Tankstations gaan milieuvriendelijkere Euro 95 – E10 leveren

Tankstations gaan milieuvriendelijkere Euro 95 – E10 leveren ‘Gerealiseerde CO₂-reductie is vergelijkbaar met uitstoot kwart miljoen huizen’ Vanaf dinsdag 1 oktober a.s. worden de tankstations in Nederland voorzien van een nieuwe benzine: Euro 95 – E10. In de loop van…

Vissers varen op diesel uit plastic dat ze zelf uit zee ophaalden

Vissersschepen varend op schone diesel geproduceerd uit plastic afval uit zee. Dat sterk staaltje van circulariteit ontstaat dankzij het samenwerkingsverband dat tot stand is gekomen tussen IGES, een bedrijf dat in een gloednieuwe fabriek in Amsterdam afgedankt plastic tot schonere brandstof verwerkt.

Voorlichting E10 essentieel bij verplichtstelling

Tankstations met twee of meer benzinepompen zijn vanaf 1 oktober verplicht om bij minimaal de helft van hun vulpistolen E10 aan te bieden. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W) bereidt hiervoor samen met consumenten- en brancheorganisaties een informatiecampagne voor. Bij VARO Energy, dat deze schonere benzine al een aantal jaren op de markt brengt, legt retail manager Nederland Jasper Boogert uit waar E10 precies voor staat en hoe VARO de vermarkting ervan aanpakt.

E10 geen probleem voor 90 procent van alle benzineauto’s

De ANWB stelt dat E10 voor verreweg de meeste gewone benzineauto’s geen problemen geeft. Die auto’s hebben pakkingen en afdichtingen in de motor die niet worden aangetast door ethanol. Doordat ethanol – ook bio-ethanol gewonnen uit plantaardige reststoffen – corrosiever is dan benzine voor zowel metalen als kunststoffen, moeten de motoronderdelen zoals pakkingen en afdichtingen robuuster zijn uitgevoegd, signaleert de automobilistenorganisatie. ANWB-expert Erik Jan de Jong ligt dit nader toe.

Klimaatplannen kabinet zetten investeringen industrie onder druk

Het vandaag gepresenteerde politieke klimaatpakket van het kabinet zet duurzame investeringen van de Nederlandse industrie onder druk. De heffing die het kabinet voorstelt, zet industriële bedrijven op achterstand ten opzichte van het buitenland. Hierdoor wordt waarschijnlijk eerder het tegendeel bereikt van wat we met zijn allen willen, namelijk een groene koploper worden. Het pakket doet daarmee onvoldoende recht aan de belangrijke bijdrage die grote en kleine industriële bedrijven leveren aan de economie, werkgelegenheid, onderwijs en onderzoek. In het eerdere gepubliceerde SER-advies kwam deze balans beter tot zijn recht.

Deel 9: Synthetic fuels

Zon, wind, waterkracht en mogelijk kernenergie zullen een steeds grotere rol gaan spelen in de energieopwekking. Dit betekent dat er steeds meer energie als elektriciteit beschikbaar zal komen. Elektriciteit is minder geschikt voor een aantal functies die olie en gas in het huidige energiesysteem vervullen: opslag, handel en voortstuwing van zwaar transport.
Dit probleem van een duurzaam energie systeem kan met synthetic fuels worden opgelost. In deel 9 van Alle feiten op een rij bespreekt de VNPI synthetic fuels.

Hernieuwbare olie uit plastic – deel 1

Een volgende stap in de bedrijfsstrategie die zich richt op meer CO2 besparende en minder milieubelastende brandstoffen. Met dat doel neemt brandstoffenleverancier Den Hartog deel aan het Nederlands-Belgisch consortium dat ‘de eerste rendabele olie-uit-plasticfabriek’ gaat bouwen.

Reactie industrie op doorrekeningen PBL en PWC

De PBL- en PWC-studies die zojuist zijn gepubliceerd maken treffend duidelijk dat niemand kan overzien hoe groot de negatieve effecten van een CO2-heffing voor de industrie zijn, qua weglek van banen, CO2 en de effecten op de welvaart.

Shell’s uitrol van snelladers past in keuze ‘mozaïek aan brandstoffen’

“Voor het halen van het klimaatdoel van CO2-neutraal rijden is er geen magic bullet die alles oplost. Je hebt er een mozaïek aan brandstoffen voor nodig. Onze tankstations zetten die naast elkaar en bieden klanten zo de keuze.” Met dit ‘bredere plaatje’ licht Hilmar van den Dool, bij Shell verantwoordelijk voor de tankstations in de Benelux en Frankrijk….

Uitnodiging: ‘Industrie in beeld: klimaat en economie in de regio’ – 24 juni 2019

Tweet Uitnodiging: ‘Industrie in beeld: klimaat en economie in de regio’ – 24 juni 2019 Graag nodigen we je uit voor de manifestatie ‘Industrie in beeld: klimaat en economie in de regio’ in Perscentrum Nieuwspoort op 24 juni 2019. De industrie…

Slimme luifelverlichting van Zeeuws bedrijf drukt kosten pomphouders

Met ‘licht op maat’ flink besparen op zowel energie- als onderhoudskosten. Dat is wat Bever Innovations met automatisch dimbare LED-lampen tankstation-houders biedt. Vergeleken met traditionele luifelverlichting leveren slimme LED downlights van het bedrijf in Zierikzee pomphouders een besparing op de energiekosten op van tachtig procent, rekent mede-eigenaar en directeur Erwin Dingemanse voor….

Klimaatdoelen vragen om benutten van kansen duurzame biobrandstoffen

Benut het potentieel van de biobrandstoffen die nu al duurzaam beschikbaar zijn en vergroot het aanbod van duurzame brandstoffen. Alleen als aan die twee voorwaarden zijn voldaan kunnen biobrandstoffen bijdragen aan de transitie die nodig is voor het halen van de klimaatdoelen. Dat stelt voorzitter Bart Leenders van de Nederlandse Vereniging voor Duurzame Biobrandstoffen (NVDB)….

CO2-heffing voor industrie is paniekvoetbal

Een nationale CO2-heffing bovenop het Europese emissiehandelssyteem maakt het reduceren van uitstootreducties voor de samenleving onnodig duur. Het kunstmatig verhogen van de CO2-prijs negeert bovendien de razendsnel dalende kosten van CO2-vrije energietechnologie. Dat stelt Edwin Woerdman, hoogleraar markten en regulering, in reactie op de plannen van het kabinet voor een nationale CO2-taks….

Tankstations zijn ook in het emissieloze tijdperk nodig

Ook als na 2030 elektrisch en emissieloos rijden de nieuwe norm wordt, blijven tankstations nog heel lang nodig. Want het gehele wagenpark is dan nog lang niet elektrisch. De auto thuis of ….

VNPI Jaardiner 2018

Op 26 november was het traditionele VNPI jaardiner in Pulchri Studio te Den Haag. Onder leiding van moderator Remco de Boer werd er gedebatteerd over het te sluiten klimaatakkoord.

Het Ontwerp voor een Klimaatakkoord biedt een stevige basis voor versnelde verduurzaming van de industrie

Den Haag, 21 december 2018 – De industrie omarmt de koers die is uitgezet in het Ontwerp voor een Klimaatakkoord dat nu voorligt. Zoals alle tafels gaan wij nu ook naar onze achterban voor verdere uitwerking.

Shell-tankstation Peulwijk-Oost toonbeeld van verduurzaming

Bij Shell-tankstation Peulwijk-Oost aan de A4 bij Delft zien klanten op een informatiescherm zelf hoeveel energie het station op dat moment bespaart dankzij een scala van maatregelen. “We vertellen de consument graag over onze duurzaamheids-ambities, want uiteindelijk worden we daar met z’n allen als samenleving beter van”, legt territory manager company owned Evelien Vreeke-Davidse van Shell Retail uit…..

Bij bijna alle tankstations kan gewoon worden getankt

Door laag water kunnen diesel en benzine minder goed bij een enkel tankstation worden geleverd dan gewoonlijk. Van de 4000 tankstations, kan er bij enkele tientallen onbemande tankstations mogelijk niet worden getankt. Doordat er in Nederland veel tankstations zijn, zal de klant die dergelijk ongemak treft, in de nabije omgeving wel kunnen tanken.

Deel 8: Tanken en laden

Deze week publiceert de VNPI de conclusie van de reeks Alle feiten op een rij. In dit laatste deel van de reeks behandelt de VNPI de infrastructuur voor tanken en laden voor personenvoertuigen. Nederland is uniek in de wereld door het aantal km’s snelweg, de hoeveelheid tankstations per capita en het aandeel onbemande tankstations…

Verdere integratie geeft raffinaderij rol in transitie

Raffinaderijen aan de Europese kusten die zijn geïntegreerd met de petrochemische industrie zijn gunstig gepositioneerd om te kunnen verduurzamen. Zo luidt een belangrijke uitkomst van het CIEP-rapport ‘Refinery 2050; Refining the Clean Molecule’, dat CIEP-directeur Coby van der Linde op maandag 12 november op ……

Deel 6: Gasmotoren

Ondanks de afname van het aantal LPG voertuigen zijn gasmotoren nog zeker niet verdwenen uit het straatbeeld. CNG en LNG blijken met name als brandstof voor lange afstand transport een zeer goede manier om verschillende emissies te reduceren. Deze week bespreekt de VNPI het gebruik van gasmotoren in het wegverkeer.

Wiebes solidair met raffinagesector bij halen van ‘Parijs’

“We hebben gewoon iets moeilijks te doen, samen!” Minister Wiebes van Economische Zaken liet er, toen hij op maandag 12 november het DNV-GL rapport over CO2-reductie van de Nederlandse raffinagesector in ontvangst nam, geen twijfel over bestaan: de overheid draagt bij aan de kosten die de industrie moet maken voor het halen van de Parijse klimaatdoelen. In de studie, gemaakt in opdracht van VNPI, staat dat de petrochemische industrie voor een kwart kan bijdragen aan de klimaatopgave die het kabinet voor 2030 bij de industrie heeft neergelegd.

Deel 7: Emissiereductie

Het bestaande wagenpark ondergaat continu veranderingen, en ook de emissies van brandstofmotoren worden gereduceerd. Binnen Europa moeten wegvoertuigen voldoen aan zowel de Euronormen voor luchtkwaliteit als CO2-emissieplafonds. De meeste voorspellingen geven aan dat er bij conventionele brandstofmotoren nog grote efficiëntie verbeteringen mogelijk zijn, en efficiëntieverbeteringen vertalen zich in CO2 reductie.

Nederlandse raffinaderijen kunnen een kwart bijdragen aan klimaatopgave industrie

De Nederlandse raffinagesector kan in 2030 5,5 Megaton CO₂ van de jaarlijkse uitstoot reduceren. Dat is een kwart van de reductieopgave van 19,4Mt CO₂ die het kabinet voor 2030 bij de industrie heeft neergelegd. De technologie met de grootste bijdrage aan de reductie is CCS (Carbon Capture Storage). Met opvang en opslag van CO₂ kan de sector ruim 4 Mt CO₂-uitstoot reduceren…

Deel 5: Waterstof Elektrisch

Waterstof is langzamerhand een sleutelwoord geworden in de discussies rondom energietransitie. De productie ervan kan op korte termijn met netto geen CO2 uitstoot naar de lucht en op langere termijn op volledig groene manier, zo is de verwachting. Verder kan het veelzijdig ingezet worden binnen industriële toepassingen, maar ook warmtevoorziening en verkeer en vervoer.

Deel 4: Batterij elektrische voertuigen

Batterij elektrische voertuigen (BEV’s) worden vaak als synoniem beschouwd van zero-emission voertuigen. De groei die de BEV over de laatste jaren heeft doorgemaakt was explosief waardoor niet alleen een verandering heeft opgetreden in wagenpark maar ook straatbeeld. De explosieve groei was grotendeels te danken aan…

Deel 3: Biobrandstoffen

In deel 3 van Alle feiten op een rij komt de eerste alternatieve energiedrager voor het wegverkeer aan bod. Biobrandstoffen zijn al lang niet meer nieuw en dragen al significant bij aan het reduceren van de CO2 uitstoot van auto’s en vrachtwagens. Immers, we rijden nu al op biobrandstoffen…

VNPI licht landelijk ontgassingsverbod voor binnenschepen toe

VNPI licht landelijk ontgassingsverbod voor binnenschepen toe De Commissie Transport Gevaarlijke Goederen (CTGG) en Gevaarlijke Lading/Sdu organiseren op 30 november 2018 de jaarlijkse CTGG-dag. Dit jaar wordt de CTGG-dag in Den Haag gehouden bij de voormalige Caballero Fabriek. Namens de…

Deel 2: Analyse van het Nederlandse wagenpark

Het Nederlandse wagenpark groeit al jaren. Tegelijkertijd worden voertuigen ook zwaarder, krachtiger en ouder, maar we leggen er minder kilometers mee af. In deel 2 van Alle feiten op een rij over mobiliteit in Nederland licht de VNPI de ontwikkelingen in het wagenpark toe.

Nieuwe brandstofstickers voor wegvoertuigen

  Om consumenten in het Europa te helpen met het selecteren van de juiste brandstof voor hun voertuig, worden er door de gehele EU nieuwe brandstofstickers ingevoerd. Vanaf oktober 2018 zullen door heel Europa dezelfde, nieuwe labels verschijnen. Deze stickers…

Deel 1: Mobiliteit in Nederland

De VNPI heeft als doel inzage te verschaffen in de verschillende wijzen waarop de Nederlandse transportsector haar CO2 uitstoot kan reduceren. Ze wil daarmee inzicht geven in de situatie omtrent verschillende aandrijvingsmanieren en hoe de vervoersmarkt met deze alternatieven kan omgaan…

Total wil groeien in LNG, groengas en laadpalen

Total wil groeien in LNG, groengas en laadpalen Total timmert hard aan de weg om te verduurzamen. Niet alleen op het vlak van productie en distributie van elektriciteit, maar ook qua expertise in alles wat te maken heeft met LNG,…

BP: veiligheid eist continue waakzaamheid van hoog tot laag

De BP-raffinaderij in de Europoort scoort zeer goed in het onderzoek naar de veiligheidscultuur dat TNO onlangs in opdracht van de provincie Zuid-Holland uitvoerde bij bedrijven die in de Rotterdamse haven met gevaarlijke stoffen werken.

Externe maatregelen geven raffinaderijen weg aan voor emissiereductie

Nederlandse raffinaderijen kunnen tot 2030 en ook tot het ‘Parijs’ doeljaar 2050 significant bijdragen aan de reductie van CO2-emissies door de industrie. Uit het onderzoek dat DNV GL deed in opdracht van de Vereniging Nederlandse Petroleum Industrie VNPI

Shell vangt de zon

128 zonnepanelen op Shell-station Peulwijk Oost aan de A4 renderen de afgelopen maanden goed dankzij het mooie weer.

Transitie industrie vereist financiële prikkel

De zomer is voorbij en de tweede gespreksronde voor het Klimaatakkoord is in volle gang. Ook aan de industrietafel wordt in een goede sfeer keihard gewerkt om in december tot een goed akkoord te kunnen komen. Belangrijke onderwerpen aan die tafel zijn de transitiekosten voor de industrie en de concurrentiepositie van bedrijven. Kortom: hoe ga je om met het ‘level playing field’? VNPI-directeur Erik Klooster licht toe.

Raffinaderijen belangrijke schakel in transitie

De Nederlandse petrochemische industrie wil graag actief bijdragen aan de energietransitie en aan de totstandkoming van het Klimaatakkoord. Met alle kennis en technologie die de sector in huis heeft, kan deze een belangrijke rol spelen in het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen, bijvoorbeeld door afvang en opslag van CO2 (CCS) of restwarmte-uitkoppeling.

Volle bak bij Industriedebat VNCI, VEMW en VNPI

Volle bak bij Industriedebat VNCI, VEMW en VNPI Ruim 150 vertegenwoordigers van bedrijfsleven, politiek, overheid, belangenorganisaties en kenniswereld bezochten maandag 23 april jl. het Industriedebat ‘Geen energietransitie zonder industrietransitie’ in de Glazen Zaal in Den Haag. Tijdens de bijeenkomst, georganiseerd…

Mobiliteitssector draagt graag bij aan transitie naar duurzame vervoersmarkt

De doelen van het Klimaatverdrag van Parijs en het aanstaande Nederlandse Klimaatakkoord zullen op vele plekken voelbaar zijn, ook in de mobiliteitssector. Om klimaatverandering tegen te gaan, willen we onze samenleving verduurzamen en dit zal zijn weerslag hebben op verschillende onderdelen in ons dagelijks leven.

Technologie moet chemiesector veiliger maken

Samen veiligheid heruitvinden en deze met nieuwe technologische hulpmiddelen op een nog hoger niveau brengen. Die oproep doet Anton van Beek, president van Dow Benelux en voorzitter van Veiligheid Voorop, aan de chemische industrie als geheel, in het kader van het programma Duurzame Veiligheid 2030.

FinCo Fuel lonkt voor verdere groei naar Duitsland

‘Frontrunner’ zijn in de markt van duurzame brandstoffen. Die ambitie heeft het in Dordrecht gevestigde oliebedrijf FinCo Fuel Benelux, dat zich onlangs als lid aansloot bij VNPI. De onderneming mikt op verdere groei, legt CEO Pieter Peeters uit.

Uitnodiging Industriedebat: ‘Geen energietransitie zonder industrietransitie’

Uitnodiging Industriedebat: ‘Geen energietransitie zonder industrietransitie’ Geachte relatie, De discussie over het nieuwe Klimaat- en Energieakkoord is in volle gang. Duidelijk is dat een belangrijke rol is weggelegd voor de industrie om de duurzame ambities te realiseren. VNCI, VEMW en…

Multinational Vitol breidt uit in Nederland

Onlangs nam nieuw VNPI-lid Vitol een raffinaderij in Europoort over. Sinds 1966 is deze energiehandelaar uitgegroeid tot een wereldwijd actieve multinational met kantoren in zo’n veertig landen. Nederland is volgens Wouter Verbeek, Plant Manager bij VPR Energy, een belangrijke hub in de olie- en gasmarkt. “Een groot deel van de wereldhandelsmarkt speelt zich hier af of gaat via Rotterdam.”

Shell zet drone in voor inspectie affakkelinstallatie

Een mooi voorbeeld van innovatie in de petrochemische industrie: Shell zet tegenwoordig een drone in voor de inspectie van de affakkelinstallatie van de raffinaderij in Pernis. Door het gebruik van een drone voor deze inspectie hoeft de productie niet te worden stilgelegd, wat bij een normale ‘menselijke’ inspectie wel vereist is.

EG Group wil automobilist totaal ontzorgen

Als uitbater van Texaco-stations in Nederland, is EG Group voortdurend op zoek naar vernieuwing. Want de automobilist van vandaag stopt niet alleen voor brandstof, maar ook voor een goede kop koffie, een kwaliteitsbroodje of een paar boodschappen. “Vandaar dat wij samenwerken met merken zoals bijvoorbeeld Subway en Spar”, aldus Jack Dolman, Country Manager Benelux EG Retail.

Ruben Beens, CEO BP Netherlands: Veel potentieel voor groene waterstof in Rotterdamse haven

Groene waterstof speelt een sleutelrol in de energietransitie van het Rotterdamse havengebied. Door de toename van windmolens op zee is er zeker op piekmomenten overschot aan elektriciteit. Omgezet in waterstof is deze toepasbaar in het productieproces van de raffinaderijen.

Harro van de Rhee, nieuwe voorzitter VNPI: ‘Een goed vormgegeven klimaatwet is goed voor de industrie’

De Nederlandse petrochemische industrie heeft baat bij een Energieakkoord en een Klimaatwet. Die scheppen helderheid voor de toekomst, en de bijdrage die de sector kan leveren aan CO2-reductie en verduurzaming. Daarbij is het wel een voorwaarde om deze uitdagingen op Europese schaal te zien.

Dilan Yeşilgöz, Tweede Kamerlid VVD: ‘De energietransitie moeten we samen oppakken’

De energietransitie is een van de grootste uitdagingen van deze eeuw, aldus VVD-Tweede Kamerlid Dilan Yeşilgöz. Zij is van mening dat elke sector, dus ook de olie- en gassector, moet kijken wat hij kan bijdragen om te komen tot een CO2-reductie. “Dit raakt heel veel levens, ontzettend veel banen, dus we moeten het heel serieus met elkaar oppakken”, aldus Yeşilgöz.

VNPI Jaardiner 2017

VNPI Jaardiner 2017 Op 21 november vond het traditionele VNPI jaardiner in Pulchri Studio te Den Haag plaats. Onder leiding van moderator Esther van Rijswijk gingen de aanwezigen in gesprek over verschillende thema’s. De VNPI directeur Erik Klooster opende de…

Total met PitPoint op weg naar marktleiderschap LNG / CNG

De overname van PitPoint effent voor Total het pad naar de positie van Europees marktleider voor…

Kernteam EED weer actief

Ondernemingen die een EED-energieaudit moeten opstellen kunnen sinds 1 september 2017 weer rekenen op de service van het Kernteam EED.

Restwarmtestudie VNPI: raffinaderijen kunnen tot 17,5 PJ warmte leveren

Op 27 juni j.l. presenteerde de VNPI de resultaten van de restwarmtestudie op een gezamenlijk seminar met Havenbedrijf Rotterdam en Gasunie voor…

VARO Energy groeit als retailer maar distributie blijft kernactiviteit

VARO Energy deed eind mei een nieuwe acquisitie op de Nederlandse tankstationmarkt. Het bedrijf met haar hoofdkantoor in Zwitserland en eigenaar van onder meer de Argos-tankstations neemt de 22 tankstations van…

VNPI-studie naar warmte uit raffinage krijgt veel bijval

Een studie van de Vereniging Nederlandse Petroleum Industrie (VNPI) naar het potentiële warmteaanbod vanuit de raffinagesector is met veel enthousiasme ontvangen. Het dinsdag 27 juni jl. gepubliceerde onderzoek kreeg veel aandacht in…

Tamoil gaat over op groene stroom en breekt lans voor CNG

Tamoil schakelt met het energieverbruik van ruim 200 tankstations in Nederland over op groene stroom afkomstig van Zonnepark XXL op TT Circuit Assen. De overstap maakt deel uit van…

Persberichten

Tankstations gaan milieuvriendelijkere Euro 95 – E10 leveren

Tankstations gaan milieuvriendelijkere Euro 95 – E10 leveren ‘Gerealiseerde CO₂-reductie is vergelijkbaar met uitstoot kwart miljoen huizen’ Vanaf dinsdag 1 oktober a.s. worden de tankstations in Nederland voorzien van een nieuwe benzine: Euro 95 – E10. In de loop van…

Klimaatplannen kabinet zetten investeringen industrie onder druk

Het vandaag gepresenteerde politieke klimaatpakket van het kabinet zet duurzame investeringen van de Nederlandse industrie onder druk. De heffing die het kabinet voorstelt, zet industriële bedrijven op achterstand ten opzichte van het buitenland. Hierdoor wordt waarschijnlijk eerder het tegendeel bereikt van wat we met zijn allen willen, namelijk een groene koploper worden. Het pakket doet daarmee onvoldoende recht aan de belangrijke bijdrage die grote en kleine industriële bedrijven leveren aan de economie, werkgelegenheid, onderwijs en onderzoek. In het eerdere gepubliceerde SER-advies kwam deze balans beter tot zijn recht.

Reactie industrie op doorrekeningen PBL en PWC

De PBL- en PWC-studies die zojuist zijn gepubliceerd maken treffend duidelijk dat niemand kan overzien hoe groot de negatieve effecten van een CO2-heffing voor de industrie zijn, qua weglek van banen, CO2 en de effecten op de welvaart.

Het Ontwerp voor een Klimaatakkoord biedt een stevige basis voor versnelde verduurzaming van de industrie

Den Haag, 21 december 2018 – De industrie omarmt de koers die is uitgezet in het Ontwerp voor een Klimaatakkoord dat nu voorligt. Zoals alle tafels gaan wij nu ook naar onze achterban voor verdere uitwerking.

Bij bijna alle tankstations kan gewoon worden getankt

Door laag water kunnen diesel en benzine minder goed bij een enkel tankstation worden geleverd dan gewoonlijk. Van de 4000 tankstations, kan er bij enkele tientallen onbemande tankstations mogelijk niet worden getankt. Doordat er in Nederland veel tankstations zijn, zal de klant die dergelijk ongemak treft, in de nabije omgeving wel kunnen tanken.

Nederlandse raffinaderijen kunnen een kwart bijdragen aan klimaatopgave industrie

De Nederlandse raffinagesector kan in 2030 5,5 Megaton CO₂ van de jaarlijkse uitstoot reduceren. Dat is een kwart van de reductieopgave van 19,4Mt CO₂ die het kabinet voor 2030 bij de industrie heeft neergelegd. De technologie met de grootste bijdrage aan de reductie is CCS (Carbon Capture Storage). Met opvang en opslag van CO₂ kan de sector ruim 4 Mt CO₂-uitstoot reduceren…

Warmte uit raffinagesector goed voor 230.000-450.000 huishoudens

Een studie van de Vereniging Nederlandse Petroleum Industrie (VNPI) toont aan dat raffinaderijen in ons land potentieel tussen de 8,5 en 17,5 Petajoule per jaar aan warmte kunnen…

×Close search
Zoeken