skip to Main Content

Ruwweg 0 procent van een vat ruwe olie wordt als brandstof gebruikt, de rest voor alledaagse producten als colaflessen, legoblokjes, verf of medicijnen

Ruwweg 0procent van de koolwaterstoffen in een vat ruwe olie, worden als brandstoffen verbruikt in de transport, industrie en energieopwekking

In Nederland zijn er op dit moment ongeveer 0 tankstations, waarvan ongeveer de helft bemand

Welkom bij de Vereniging Nederlandse Petroleum Industrie

De Vereniging Nederlandse Petroleum Industrie (VNPI) vertegenwoordigt 13 petroleumindustriemaatschappijen in Nederland. Onze leden dragen zorgen voor de opslag van ruwe aardolie, de raffinage in vijf raffinaderijen in Nederland, de opslag en het transport van aardolieproducten en de verkoop van motorbrandstoffen en andere producten in tankstations.

De petroleumindustrie speelt een belangrijke rol in de nationale economie. De leden van de VNPI zijn samen verantwoordelijk voor 100% van de raffinageproductie en 80% van de verkoop van aardolieproducten in Nederland.

Actueel

Wiebes solidair met raffinagesector bij halen van ‘Parijs’

“We hebben gewoon iets moeilijks te doen, samen!” Minister Wiebes van Economische Zaken liet er, toen hij op maandag 12 november het DNV-GL rapport over CO2-reductie van de Nederlandse raffinagesector in ontvangst nam, geen twijfel over bestaan: de overheid draagt bij aan de kosten die de industrie moet maken voor het halen van de Parijse klimaatdoelen. In de studie, gemaakt in opdracht van VNPI, staat dat de petrochemische industrie voor een kwart kan bijdragen aan de klimaatopgave die het kabinet voor 2030 bij de industrie heeft neergelegd.

Deel 7: Emissiereductie

Het bestaande wagenpark ondergaat continu veranderingen, en ook de emissies van brandstofmotoren worden gereduceerd. Binnen Europa moeten wegvoertuigen voldoen aan zowel de Euronormen voor luchtkwaliteit als CO2-emissieplafonds. De meeste voorspellingen geven aan dat er bij conventionele brandstofmotoren nog grote efficiëntie verbeteringen mogelijk zijn, en efficiëntieverbeteringen vertalen zich in CO2 reductie.

×Close search
Zoeken