skip to Main Content

Ruwweg 0 procent van een vat ruwe olie wordt als brandstof gebruikt, de rest voor alledaagse producten als colaflessen, legoblokjes, verf of medicijnen

Ruwweg 0procent van de koolwaterstoffen in een vat ruwe olie, worden als brandstoffen verbruikt in de transport, industrie en energieopwekking

In Nederland zijn er op dit moment ongeveer 0 tankstations, waarvan ongeveer de helft bemand

Welkom bij de Vereniging Nederlandse Petroleum Industrie

De Vereniging Nederlandse Petroleum Industrie (VNPI) vertegenwoordigt 13 petroleumindustriemaatschappijen in Nederland. Onze leden dragen zorgen voor de opslag van ruwe aardolie, de raffinage in vijf raffinaderijen in Nederland, de opslag en het transport van aardolieproducten en de verkoop van motorbrandstoffen en andere producten in tankstations.

De petroleumindustrie speelt een belangrijke rol in de nationale economie. De leden van de VNPI zijn samen verantwoordelijk voor 100% van de raffinageproductie en 80% van de verkoop van aardolieproducten in Nederland.

Actueel

VNPI Jaardiner 2018

Op 26 november was het traditionele VNPI jaardiner in Pulchri Studio te Den Haag. Onder leiding van moderator Remco de Boer werd er gedebatteerd over het te sluiten klimaatakkoord.

Het Ontwerp voor een Klimaatakkoord biedt een stevige basis voor versnelde verduurzaming van de industrie

Den Haag, 21 december 2018 – De industrie omarmt de koers die is uitgezet in het Ontwerp voor een Klimaatakkoord dat nu voorligt. Zoals alle tafels gaan wij nu ook naar onze achterban voor verdere uitwerking.

×Close search
Zoeken