Onze visie

VNPI en haar leden zijn zich zeer bewust van de maatschappelijke bezorgdheid over het klimaat en de rol van de olie-industrie hierin. We zijn zeer betrokken bij het zoeken naar oplossingen.

Duurzaamheid

Het raffineren van olieproducten, het produceren van chemische stoffen en het mengen van basisoliën heeft, direct of indirect, invloed op het milieu. Milieuzorg is daarom een vanzelfsprekendheid in onze branche. Fabrieken springen zo zuinig mogelijk om met energie en beperken de uitstoot van mogelijk schadelijke stoffen tot een minimum. Ook heeft de branche milieuvoorschriften en –procedures opgesteld, die alle medewerkers moeten toepassen in hun dagelijkse werkzaamheden.

Werkgelegenheid
De aardolieraffinage levert Nederland 4.000 fulltime (veelal hoogtechnologische) banen. Tankstations tellen 10.000 banen. Daarnaast zijn tot 30.000 personen indirect werkzaam in de industrie, bijvoorbeeld als toeleverancier. De petroleumindustrie werkt nauw samen met hightechbedrijven en adviesbureaus. Ze participeert in onderzoeksprogramma’s op Nederlandse universiteiten. Dit draagt bij aan wetenschappelijke vooruitgang en aan groei van hoogwaardige werkgelegenheid.

Energievraag en voorzieningszekerheid
Om milieuvraagstukken in de toekomst aan te kunnen, moeten we nu al nadenken hoe we op duurzame wijze aan de stijgende vraag naar fossiele brandstoffen kunnen voldoen. Olie, gas en steenkool zijn de belangrijkste energiebronnen van de komende decennia. Hoewel de voorraden eindig zijn, kan de wereld met de huidige voorraden nog zo’n 40 jaar vooruit. Daarbij worden er elk jaar nieuwe voorraden gevonden. De industrie investeert jaarlijks tientallen miljarden in exploratie en productie om voorzieningszekerheid te garanderen.

Schoner produceren
De petroleumindustrie werkt actief mee aan het behalen van milieudoelstellingen. Zo heeft de industrie fors geïnvesteerd om de uitstoot van NOx verder te verlagen en om CO2-emissies te verminderen door het Europese Emissions Trading Systeem lokaal te implementeren.

Schoner vervoer
De olie-industrie neemt haar verantwoordelijkheid in schoner vervoer door voortdurend te streven naar schonere brandstoffen. Mede dankzij innovatieve schonere brandstoffen zijn de emissies per voertuigkilometer sterk gedaald. Ook heeft de olie-industrie een belangrijke inspanning geleverd om de brandstoffen zwavelvrij te maken. Daarnaast ondersteunt de VNPI de ontwikkeling van tweede generatie biobrandstoffen, die tot minder uitstoot van CO2 leiden.

Veiligheid
Ieder ongeluk in onze sector is er één te veel. We doen er alles aan om dit steeds verder terug te dringen. Het aantal ongevallen in onze branche is 0,1% ten opzichte van het aantal ongevallen in de gehele industriële sector en 0,01% van het aantal ongevallen die jaarlijks in de bouwsector voorkomen. Ook op het gebied van transport stellen we zeer hoge eisen aan veiligheid.

Visiedocumenten
Lees meer over onze visie in onderstaande artikelen.


VNPI over Raffinaderij bijdrage aan Veiligheid Voorop
Wat zijn de aandachtspunten voor persoonlijke veiligheid en procesveiligheid?
Wat zijn de aandachtspunten voor persoonlijke veiligheid en procesveiligheid?
VNPI over Risicobeoordeling en Tankopslag
Kader voor risicobeoordeling.
Kader voor risicobeoordeling.
VNPI over Energiebesparing en Duurzaamheid
 
 
Enterprise under Restraint
VNPI over transitie van Nederlandse raffinaderijen naar 2030.
VNPI over transitie van Nederlandse raffinaderijen naar 2030.
VNPI over Emissiehandel
 
 
VNPI zet in op tweede generatie biobrandstoffen
VNPI inzake biobrandstof.
VNPI inzake biobrandstof.
Zwavelgehaltes in scheepsbrandstoffen
VNPI over zwavelgehaltes in scheepsbrandstof. Wat is haalbaar? En hoe is dat haalbaar?
VNPI over zwavelgehaltes in scheepsbrandstof. Wat is haalbaar? En hoe is dat haalbaar?