Veelgestelde vragen

Hoe denkt de VNPI over milieu, veiligheid en werkgelegenheid?
Wij krijgen hier veel vragen over. Van de pers, maar ook van politici die de achtergronden van bepaalde kwesties willen weten. Op deze site vindt u onze standpunten rondom milieu, wetgeving, economie en werkgelegenheid. Deze files worden regelmatig geactualiseerd omdat de aangepaste wetgeving daarom vraagt. Kwesties over werkgelegenheid zijn ook terug te vinden in het cijfermateriaal, dat is te downloaden.
 
Wat doet de VNPI?
De Vereniging Nederlandse Petroleum Industrie (VNPI) behartigt de belangen van petroleumindustriemaatschappijen in Nederland. Dit doet ze op nationaal en internationaal niveau. Daarnaast staat ze belangstellenden te woord en formuleert ze standpunten om invloed te kunnen uitoefenen op het beleid.
 
Waarom is de petroleumindustrie zo belangrijk?
De behoefte aan energie en smeermiddelen op basis van aardolie blijft op lange termijn aanwezig voor industrie, transport, verwarming en andere toepassingen. Aardolieproducten dekken thans 35% van de nationale energiebehoefte.
 
Wat doet FuelsEurope?
FuelsEurope is de organisatie voor Europese bestuursaangelegenheden van de petroleumindustrie in de EU en EEA. De organisatie vertegenwoordigt de belangen en vraagstukken van leden als de VNPI, bij instituten van de Europese Unie en bij andere Europese industriële en commerciële organisaties. Net als andere FuelsEurope-leden heeft de VNPI de 'FuelsEurope Environmental Guiding Principles' ondertekend. FuelsEurope heeft twintig leden, die variëren van multinationals tot enkelvoudige raffinage locaties, waaronder drie dochterbedrijven van een Amerikaanse moedermaatschappij. FuelsEurope-leden verzorgen ruim 95% van de totale Europese raffinagecapaciteit. Voor meer informatie, surf naar www.fuelseurope.eu
 
Voor wie is deze website?
Veel Nederlanders kennen de VNPI wellicht niet, maar wel de leden ervan: raffinagebedrijven en tankstations langs de weg. Iedereen die geïnteresseerd is in de markt van petroleum, of inzicht wil hebben in actuele cijfers in de markt is welkom. We hebben zelf gemerkt dat de site veel wordt bezocht door (lokale) politici, journalisten en studenten.