Vereniging Nederlandse Petroleum Industrie

Welkom bij de Vereniging Nederlandse Petroleum Industrie
De Vereniging Nederlandse Petroleum Industrie (VNPI) vertegenwoordigt negen petroleumindustriemaatschappijen in Nederland. Deze maatschappijen raffineren aardolie, brengen petroleumproducten op de markt en verkopen deze bij tankstations.

De VNPI behartigt de gezamenlijke belangen van haar leden op nationaal en Europees niveau. De organisatie interpreteert de gevolgen van wet- en regelgeving voor haar leden. Daarnaast staat ze belangstellenden te woord en zet waar nodig standpunten uiteen om aanpassing in het beleid te bewerkstelligen. Deze hebben altijd betrekking op het collectieve beleid van de leden en zijn niet in strijd met vrije marktwerking.

De leden van de VNPI
De leden van de VNPI spelen een belangrijke rol in de nationale economie. De sector omvat de opslag van ruwe aardolie, de raffinage in de vijf raffinaderijen van de leden, de opslag en het transport van aardolieproducten en de verkoop van motorbrandstoffen en andere producten in tankstations. De leden van de VNPI zijn samen verantwoordelijk voor 99% van de productie en 80% van de verkoop van aardolieproducten in Nederland.

Leden van de VNPI zijn:
 

   
De VNPI is aangesloten bij het VNO-NCW en COGG (Centraal Overleg Gevaarlijke Goederen). De VNPI handelt in het beste belang van haar leden. Om dit zo goed mogelijk te doen, is de VNPI lid van FuelsEurope, de organisatie voor Europese bestuursaangelegenheden van de petroleumindustrie in de EU en EEA. Het EU-beleid is tenslotte van grote invloed op het beleid voor petroleumproductie in EU-landen.

Lees verder over het bestuur en de staf van de VNPI