Onze missie

De VNPI behartigt de gezamenlijke belangen van haar leden op lokaal en Europees niveau, voor zover deze betrekking hebben op het collectief bepaalde beleid en niet in strijd zijn met vrije marktwerking. Dit betekent dat de VNPI de gevolgen van regelgeving, wetgeving en uitvoering van het beleid voor haar leden uitzoekt, belangstellenden te woord staat en waar nodig standpunten uiteenzet om aanpassingen in het beleid te bewerkstelligen.
 
Activiteiten en verantwoordelijkheden
De activiteiten en verantwoordelijkheden van de VNPI en haar leden beslaan een uiteenlopend gebied. De petroleumindustrie neemt haar verantwoordelijkheid ten aanzien van:
  • arbeidsomstandigheden en werkgelegenheid
  • veiligheid
  • economische groei
  • welvaart
  • milieu
  • Europese en nationale wetgeving
  • technologische ontwikkeling
  • wetenschappelijk onderzoek
  • energiebehoeftes