Drukwerken , downloads en links

Downloads

Veiligheid
 
Risicomethodiek en Arbowetgeving
Download het rapport.
 

Refinery Emissies in a Competitive Perspective
Onderzoeksrapport door ECN en WoodMacKenzie, ECN-E-15-003, januari 2015.
Download de Engelse versie van het rapport.
Download de Nederlandse vertaling van het rapport.

Addedum, external note door ECN, ECN-N-15-028, oktober 2015.
Download het rapport.

Semi-kwantitatief toetsingsdocument
Methodiek aantonen gelijkwaardigheid beveiligingssystemen gebaseerd op veiligheidsstudies, februari 2013. Download het rapport.

Veiligheid Voorop
Rapportage eerste periode, januari 2013. Download het rapport.
Rapportage tweede periode 2012/2013, december 2013. Download het rapport.
Rapportage derde periode 2013/2014, december 2014. Download het rapport.


Warmte-energie, de motor van de industrie
Ontwikkelingen in het gebruik en de opwekking van industriële warmte.
Davidse Consultancy (Bennekom, 2012) Download het Rapport

Enterprise under Restraint
A transition perspective for Dutch refineries towards 2030
Berenschot (2011) Download het rapport

Gebrek aan Kennis staat debat in de weg
Artikel in Shell Venster (2011) Download het artikel

Consolidatie Procesverbeteringen Raffinaderijen 2030
Process Design Center B.V. (2011) Download het artikel

Raffinaderijen naar 2030
ECN: A.J. Plomp, P.Kroon, (2010) Download het artikel

Winst in de Petroleumketen
Studie naar verbeteringen in de energie efficiency in de petroleumketen, buiten de raffinaderijen. CE-Delft (2010) Download het artikel

Onderzoek naar het groeipotentieel van Warmtekrachtkoppeling
In de Nederlandse aardolieraffinage sector en de daarmee te realiseren brandstofbesparing en CO2-emissie reductie
Davidse Consultancy (Bennekom) (2010) Download het rapport

Verbeteringen in de energie-efficiency in de petroleumketen
Overkoepelende rapportage CE-Delft (2010) Download het rapport

Nieuwe kansen voor restwarmte raffinaderijen
Artikel in Petrochem 12 (2010) Download het artikel

Energy Benchmarking of Dutch Refineries
Process Technology Ltd (UK) (2008) Download het rapport

Risicobeoordeling brandstofbevoorrrading tankstations
Download het rapport  


 

Drukwerken en links

De branche is thans druk doende met het updaten van het Handboek Voedselveiligheid alsmede de e-learning. Wij hopen medio juli dit geheel met de NVWA afgerond te hebben. Tot die tijd kunt u gebruik maken van de e-learning zoals aangeboden via de site van OOTW. Zodra het nieuwe Handboek alsmede e-learning is vastgesteld in het ROW-overleg zullen deze tevens via de site van OOTW worden aangeboden.
Zie hieronder de informatie van OOTW.

E-learning HACCP (Gratis)

Deze e-learning is volledig afgestemd op de tankstationbranche, zoals de bakery met vers bereide broodjes en snacks, gekoelde producten e.d. De theorie wordt besproken aan de hand van aansprekende praktijkfilms. Het prettige aan e-learning is dat de deelnemer zelf kan bepalen hoelang over elke module gedaan wordt.

Resultaat

U bent met deze e-learning snel op de hoogte van de hygiënevoorschriften op een tankstation. De e-learning wordt afgesloten met een toets. U krijgt uw certificaat in uw branchepaspoort en ook de leerpunten worden bijgeschreven.

Systeemeisen

•Een PC of tablet met goede internetverbinding. •Een goede, moderne internet browser (relatief nieuwe versie van Firefox, Safari, Opera 10+, Internet Explorer, Chrome). •Een koptelefoon of boxjes om de audio goed te kunnen volgen. •Alle e-learnings van OOTW zijn iPad en tablet compatible.

Aanmelden
De e-learning volgen? Log in op www.mijnbranchepaspoort.nl en schrijf je in.

Handboek Milieuzorg Tankstations en het e-learning programma
http://www.ootw.nl/branchepaspoort/branchepaspoort.aspx


Risicomethodiek en Arbowetgeving

vnpi.nl/Files/file/Risicomethodiek%20en%20Arbowetgeving%2020161010.pdf">Download het rapport

eeee

vnpi.nl/Files/file/Risicomethodiek%20en%20Arbowetgeving%2020161010.pdf">Download het rapport

sadsad

asdasdsad